Advanced System Administration for the Solaris 9 Operating Environment

Základní info

V kurzu Advanced System Administration for the Solaris 9 Operating Environment získají jeho účastníci nezbytné znalosti a dovednosti k provádění základních úkonů s počítačovou sítí, ke správě virtuálních systémů souborů a výpisů paměti jádra, správě diskových svazků, řízení přístupu a konfiguraci předávání zpráv v systému, instalaci jmenných služeb a provádění instalačních procedur. Tento kurz se absolvuje v rámci přípravy na 2. část certifikační zkoušky Sun Certified System Administration. Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen: popsat základní principy počítačové sítě, popsat vzdálenou správu pomocí Solaris Management Console, spravovat virtuální systémy souborů a výpisy paměti jádra, spravovat diskové svazky, řídit přístup a konfigurovat předávání zpráv v systému, konfigurovat řízení přístupu založené na rolích, instalovat jmenné služby, provádět složité instalační procedury.

Advanced System Administration for the Solaris 9 Operating Environment

Vybraný termín:

 Praha

Cena
61350 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.