Administrativní pracovník - Asistent/ka - rekvalifikační kurz

Základní info

Cíle kurzu:

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

Aktuální nabídka:

 • V těchto dnech probíhá akce, v rámci které můžete kurz získat za cenu nižší o 20%. Původní cena kurzu: 20 000 Kč. Nová cena: 16 000 Kč. Ušetříte: 4 000 Kč. 

Studium v kurzu je určeno pro:

 • Ženy i muže, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa
 • Zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblastí - administrativa, práce s počítačem, tvorba obchodních a pracovních písemností, komunikace
 • Všechny, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa
 • Kurz je vhodný i pro začátečníky

Co se naučíte:

 • Pracovat na počítači v programech MS Word (psát texty), MS Excel (vytvářet tabulky) a MS PowerPoint (připravovat prezentace)
 • Pracovat s e-mailovou poštou
 • Používat datové schránky
 • Vytvářet pracovní a obchodní písemnosti
 • Vést evidenci pracovních písemností
 • Zajišťovat chod kanceláře / sekretariátu
 • Organizovat pracovní společenské akce
 • Ovládat komunikaci v pracovním prostředí (včetně složitějších situací - konflikt, vyjednávání)

Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci - získáte Osvědčení rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Naučíte se ovládat práci v oboru administrativa
 • Rozšíříte své dovednosti a znalosti
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Jaká témata kurz obsahuje:

1) Písemná komunikace
 • Tvorba a stylizace písemností
 • Formy písemností
 • Obchodní, personální písemnosti, vnitropodnikové písemnosti a právní písemnosti
 • PowerPoint
 • Sociální sítě
 • Datová schránka
2) Základy práce na počítači
 • MS Word (psaní textů)
 • MS Excel (tvorba tabulek)
 • MS PowerPoint (příprava prezentace)
3) Vedení administrativy - zvládat činnost v sekretariátu
 • Organizace sekretariátu
 • Základní činnosti sekretariátu
 • Kompetence asistentky
 • Osobnost asistentky
4) Komunikační dovednosti
 • Psychologie osobnosti.
 • Komunikace.
 • Argumentace.
 • Vyjednávání.
 • Asertivita.
5) Firemní procesy
 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad
6) Společenské vystupování
 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí
 • Společenské akce
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Osvědčení o absolvování kurzu:

Absolvent tohoto kurzu obdrží dvě osvědčení:
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom a proto má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavatele.
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Odborné zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky). Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka.

Rozvrh:

 • Kurz probíhá 1 měsíc ve vybrané dny od 8:30 do 13:30 hodin

Délka kurzu:

 • 80 vyučovacích hodin

Administrativní pracovník - Asistent/ka - rekvalifikační kurz

rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
Vybraný termín:

3.4.2024 –  30.4.2024  Praha 2

Cena
16 000 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.