Stavebnictví

 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:

Popis kurzu Stavebnictví

Stavebnictví

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 36-41-N/04 STAVEBNICTVÍ
OBOR                   VZDĚLÁNÍ: 36-41-N/.. STAVEBNICTVÍ
ZAMĚŘENÍ - SPECIALIZACE: STAVBY POZEMNÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM "DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA" V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 1. kolo 25. 6. 2012, 2. kolo 23. 8. 2012
UČEBNÍ PLÁNY:(pdf) školní rok 2011/2012 pro 1. ročník (nově akreditováno) 
školní rok 2011/2012 pro 2. a 3. ročník (dobíhající obor)

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů zajišťují učitelé ze Střední průmyslové školy stavební v Plzni, VOŠ Plzeň a odborníci z praxe.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Výběr, skladba i průběh celého studia směřuje ke komplexním znalostem a dovednostem v oboru stavebnictví. Absolvent získá hlubší teoretické znalosti ze stavitelství, betonových, dřevěných a kovových konstrukcí, inženýrských staveb, architektury a zároveň i v oblasti ekonomiky řízení staveb včetně právních základů v oboru. Zároveň absolvují ucelenou a intenzivní praxi, a to jak v projekčních, tak i v prováděcích firmách. Díky tomu se dokáží orientovat v projekční, přípravné a prováděcí fázi staveb.

Základem jsou vzájemně propojené či na sebe navazující znalosti z předmětů odborných a profilačních, které jsou podpořené znalostmi a dovednostmi z předmětů všeobecných.

Student tak může nabídnout odbornost, znalost jazyků, informačních technologií, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvořivost, schopnost učit se nové věci a všeobecnou úroveň osobnosti, jejíž formování je nedílnou součástí studia.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru
 • znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům apod.
 • pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem
 • pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů
 • schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti při výkonu technických, technologických, technickoekonomických a dalších činností ve stavební praxi
 • nezbytné znalosti klasických i nových stavebních materiálů, způsoby ověřování jejich vlastností a správného uložení na staveništi
 • znalosti stavební mechaniky na úrovni stavebního technika
 • teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních měřičských prací na pozemních stavbách specializace pozemní stavby) a inženýrských stavbách ( specializace inženýrské stavby)
 • znalosti stavebních strojů a mechanismů a jejich využití v pozemním nebo inženýrském stavitelství
 • vědomosti a dovednosti znázornění stavebních konstrukcí podle příslušných norem a předpisů, současně s možností využití PC
 • vědomosti z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k oboru
 • důkladné znalosti konstrukcí hlavní stavební výroby
 • základní znalosti v oblasti navrhování pozemních staveb ( specializace pozemní stavby) a inženýrských staveb ( specializace inženýrské stavby)
 • znalosti navrhování a posuzování konstrukcí ze železobetonu, oceli a dřeva
 • vědomosti z oblasti stavební ekonomiky, organizace a řízení výroby, řízení stavební firmy a z oblasti psychologie
 • vědomosti o požární ochraně staveb
 • znalosti práce s výpočetní technikou v aplikacích ve stavebnictví

Zaměření oboru Stavebnictví

 • Zaměření Pozemní stavitelství
 • Zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru Stavebnictví získají v průběhu studia takový komplex všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností, které jim umožní po absolvování kvalifikovaný výkon technických funkcí na stavbách pozemních, ve stavebním provozu technicko - hospodářskou činnost u stavebních firem na vyšších úrovních řízení činnost projekční v oboru pozemních staveb a konstrukcí nebo inženýrských staveb a konstrukcí odbornou činnost ve správních orgánech výkon funkce specialisty daného zaměření v nestavebních firmách a organizacích. Studenti zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií jsou připravováni k případné autorizaci na stupni „autorizovaný technik“ v oblasti požární bezpečnost staveb.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v zimním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.
Objednat účast na kurzu - Stavebnictví
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.