Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na SŠ, SOU a VOŠ

 • Lektor

 • Popis
  Mgr. František Brož
 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:
  Plzeň, učebny KCVJŠ a jeho pracovišť, propagace prostřednictvím tištěné Programové nabídky a webových stránek KCVJŠ Plzeň
 • Termín

 • Od – do:
  po dobu trvání šablon dle domluvy
 • Cena *

 • Cena:
  790 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na SŠ, SOU a VOŠ

Ideou semináře se teze, že žáci si lépe osvojují a rozvíjejí čtenářské dovednosti při práci s texty, které jsou jim nějakým způsobem blízké.
Seminář zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních a vyšších odborných škol. Účastníci semináře se naučí tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně (budou např. vytvářet úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod.). Předmětem práce v semináři bude rovněž analýza běžných konstrukčních vad úloh.
Obsah semináře koncipovaného na 8 vyučovacích hodin vychází z práce s autentickými texty využitelnými pro práci s žáky všech ročníků SOŠ, SOU a VOŠ. Těžiště semináře spočívá v oblasti osvojování základních dovedností pedagogů při tvorbě úloh v souladu s testologickými zásadami vývoje evaluačních nástrojů. Základním předmětem práce účastníků semináře budou různé oborové texty a možnosti jejich využití pro rozvoj čtenářských dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována specifickým rysům práce s nesouvislými texty z hlediska rozvoje čtenářských dovedností. Účastníci semináře se zdokonalí v dovednostech, jak ověřovat výsledky vzdělávání v oblasti čtenářských dovedností prostřednictvím testových úloh na specificky zaměřených textech. Přestože je seminář primárně určen pro vyučující českého jazyka a literatury v odborném školství, může přinést inspiraci i gymnaziálním učitelům.
Obsah – témata:
a) Základní principy tvorby úloh – 3 hodiny
c) Analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh) – 1 hodina
d) Praktická cvičení - řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností (pro specifické skupiny textů samostatný blok) – 4 hodiny
Oborové zaměření výchozích textů, s nimiž budou účastníci pracovat:
- texty s technickou tematikou (strojírenství, stavebnictví, elektro, doprava)
- texty s tematikou informatiky a počítačových her
- specificky zaměřené umělecké texty (odbornost v umělecké literatuře)
- nesouvislé texty (tabulky, grafy, schémata, obrazy, mapy)
Rozvíjené dovednosti:
- porozumění textu i jeho částem
- nalezení informací v textu
- textová návaznost
- rozeznání vypravěče, autora, postav
- určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu
- rozeznání vyjádření faktu a domněnky
- porovnání informací v různých typech textů
- interpretace textu
- využití mezipředmětových vazeb
Účastníci semináře dostanou výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Objednat účast na kurzu - Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na SŠ, SOU a VOŠ
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace