Mentoring pro pedagogické pracovníky ZŠ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3247570
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:
  Plzeň, učebny KCVJŠ a jeho pracovišť, propagace prostřednictvím tištěné Programové nabídky a webových stránek KCVJŠ Plzeň
 • Termín

 • Od – do:
  leden - červen 2018
 • Cena *

 • Cena:
  6000 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Mentoring pro pedagogické pracovníky ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na komplexní rozvoj mentorských dovedností pedagogických pracovníků ZŠ. Prostřednictvím skupinového koučinku účastníci podpoří své osobnostní, sociální a profesní kompetence, které jsou základem pro kolegiální podporu. Získají orientaci v terminologii vztažené k různým formám kolegiální podpory a specificky k mentoringu, budou ovládat strategie, postupy a plánování různých forem kolegiální podpory, získají základní dovednost vést mentorský/supervizní rozhovor, způsoby dávání a přijímání zpětné vazby, a to vše pro oblast profesionálního rozvoje kolegů i sebe sama.
Tématicky kurz pokrývá 8 oblastí: Mentoring, koučovací přístup a kolegiální podpora, Emoční inteligence, Zvládání stresu, Hodnoty, Motivace ve školní praxi, Time management, Strategie a plánování, Poskytrování zpětné vazby a hodnocení.
Rozsah:
Celkem 64 výukových hodin je členěno do 8 odborných bloků po 8 výukových hodinách.
Způsob práce: Skupinový koučink - koučovací přístup v semináři a moderovaná diskuse: V jednotlivých blocích účastníci společně pracují a rozvíjejí uvedená témata. Jde o tvůrčí činnost v rámci kolegiální podpory, kdy kouč je průvodcem a moderátorem společné diskuse. Účastníci mají také možnost aktivní účasti na tréninku nových technik a metod, formují a diskutují svůj názor v bezpečné atmosféře, ucelují si své postoje v přístupu ke kolegům a žákům a osvojují si tak samotné mentorování.