EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Intenzivní výcvik mentoringu pro pedagogické pracovníky SŠ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3247572
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:
  Plzeň, učebny KCVJŠ a jeho pracovišť, propagace prostřednictvím tištěné Programové nabídky a webových stránek KCVJŠ Plzeň
 • Termín

 • Od – do:
  leden - červen 2018
 • Cena *

 • Cena:
  15000 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Intenzivní výcvik mentoringu pro pedagogické pracovníky SŠ

Vzdělávací program je zaměřen na komplexní rozvoj mentorských dovedností pedagogických pracovníků. Prostřednictvím skupinového a individuálního koučinku účastníci podpoří své osobnostní, sociální a profesní kompetence, které jsou základem pro kolegiální podporu. Získají orientaci v terminologii vztažené k různým formám kolegiální podpory a specificky k mentoringu, budou ovládat strategie, postupy a plánování různých forem kolegiální podpory, získají základní dovednost vést mentorský/supervizní rozhovor, způsoby dávání a přijímání zpětné vazby, a to vše pro oblast profesionálního rozvoje kolegů i sebe sama.
Tématicky kurz pokrývá 8 oblastí: Mentoring, koučovací přístup a kolegiální podpora, Emoční inteligence, Zvládání stresu, Hodnoty, Motivace ve školní praxi, Time management, Strategie a plánování, Poskytrování zpětné vazby a hodnocení.
Způsob práce:
Skupinová práce - skupinová práce je zaožená na koučovacím přístupu a moderované diskusi: V jednotlivých blocích účastníci společně pracují a rozvíjejí témata mentorských kompetencí. Jde o tvůrčí činnost v rámci kolegiální podpory prostřednictvím skupinového koučinku, facilitace a společné diskuse. Účastníci mají také možnost aktivní účasti na tréninku nových technik a metod, formují a diskutují svůj názor v bezpečné atmosféře, ucelují si své postoje v přístupu ke kolegům a žákům a osvojují si tak samotné mentorování.
Individuální mentoring: Každý účastník projektu bude mít k dispozici profesionálního mentora pro individuální práci, se kterým bude probírat aktuální témata potřebná ke zlepšení či posílení svých mentorských dovedností a znalostí. Individuální setkání probíhají na základě přesně definovaného cíle, podrobné analýzy současného stavu, navrhu možnosti řešení a tvorby akčního plánu pro realizaci.
Rozsah:
Celkem 80 výukových hodin je členěno do 8 odborných bloků po 10 výukových hodinách. Každý blok je složen z 8 výukových hodin skupinové práce a 2 výukových hodin individuálního mentoringu.