ZAMĚSTNÁVÁNÍ občanů EU a třetích zemí v ČR a VYSÍLÁNÍ občanů ČR do EU a třetích zemí, ZAMĚSTNÁVÁNÍ studentů, starobních důchodců a osob se zdravotním postižením – 2denní

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
1. den:
* Daňové souvislosti mezinárodního pronájmu pracovní síly a vysílání zaměstnanců
* Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení
* Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, principy koordinačních nařízení, určování příslušnosti právních předpisů, využitelnost výjimky vyslání
* Sociální zabezpečení osob z nesmluvních států
* Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnancům pronajatým a zaměstnancům třetích osob
* Daňové souvislosti zaměstnávání studentů, starobních důchodců a osob se zdravotním postižením
2. den:
* Zaměstnávání cizinců podle zákona o zaměstnanosti, kdy je a kdy není třeba povolení k zaměstnání a povolení k získávání cizinců pro zaměstnavatele, oznamovací povinnost o zaměstnávání občanů EU, významné změny od 1. 1. 2009, vč. tzv. zelených karet
* Volba práva při zaměstnávání cizinců, zvláštnosti podle zákoníku práce ČR, vysílání cizinců do ČR z jiných států EU, kdy nejde o mezinárodní pronájem pracovní síly
* Zvláštnosti v pracovněprávních vztazích mladistvých (novela ZP k délce pracovní doby), studenti a nepravidelná výpomoc, využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle ZP (DPMPP), odborná praxe absolventů škol
* Pracující poživatelé starobních důchodů, pracovní poměr na dobu určitou, DPMPP
* Vymezení osob se zdravotním postižením – poživatelé invalidních důchodů a osoby zdravotně znevýhodněné, povinnosti podle zákona o zaměstnanosti a ZP, povinný podíl těchto zaměstnanců
* Možné sankce podle zákona o zaměstnanosti

Poznámka:
Vstupenky na seminář jsou přenosné. Je možné, aby se každého dne za Vaši společnost zúčastnila jiná osoba.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ občanů EU a třetích zemí v ČR a VYSÍLÁNÍ občanů ČR do EU a třetích zemí, ZAMĚSTNÁVÁNÍ studentů, starobních důchodců a osob se zdravotním postižením – 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.