ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
zaměstnavatele (právnické i fyzické osoby), personalisty, mzdové účetní, ekonomy.

Cíl:
* Připomenutí možností, jak poskytnout zaměstnanci něco navíc způsobem výhodnějším než je mzda (jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele)
* Zdůraznění změn, které v oblasti benefitů přinesla reforma veřejných financí, včetně očekávaného výhledu do budoucnosti

Obsah:
* Princip poskytování benefitů
* Vymezení vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění a jeho vliv při poskytování benefitů zaměstnancům
* Benefity z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená), pohled zaměstnance i zaměstnavatele
* Rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod s vysvětlením daňového a finančního dopadu (vzdělávání zaměstnanců, pojistné na soukromé životní pojištění, příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou apod., služební vozidlo i pro soukromé účely, půjčky a dary zaměstnancům, poskytnutí výrobků a služeb se slevou apod.)
* Ilustrace úspor u zaměstnavatele i u zaměstnance
* Zodpovězení konkrétních dotazů účastníků

Metody výuky:
Výklad doplněn promítáním podkladových materiálů a výpočtových příkladů (které účastníci obdrží) prostřednictvím dataprojektoru, diskuze v průběhu semináře.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.