ZÁKONÍK PRÁCE PO NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU A PO NOVELÁCH - problémy a sporná ustanovení

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Dopad nálezu Ústavního soudu na koncepci zákona – možnost odchylovat se od zákona a vazba na občanský zákoník (zásadní změna, která přináší problémy)
* Relativní neplatnost právních úkonů podle nálezu Ústavního soudu
* Změna, kterou nález ÚS přinesl v kolektivním vyjednávání, zastoupení zaměstnanců a vydávání vnitřních předpisů firem, pracovní řád
* Změna dle nálezu ÚS v oprávnění odborů v kontrole činnosti zaměstnavatele a v zastupování jednotlivých zaměstnanců
* Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba (novela), doba určitá a jiná ujednání, jmenování do vedoucích pracovních pozic (novela), možnost odvolání vedoucích zaměstnanců
* Agenturní zaměstnávání
* Změny pracovního poměru, vč. převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu
* Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody, porušení povinností (neboli „pracovní kázně“), odstupné (novela), hromadné propouštění, neplatnost, přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele
* Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení práce na zavolanou
* Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání, nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti
* Pracovní doba (novela)
* Odměňování (novela)
* Překážky v práci
* Dovolená
* Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje (novela)
* Odpovědnost za škodu

ZÁKONÍK PRÁCE PO NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU A PO NOVELÁCH - problémy a sporná ustanovení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.