Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat.

Určeno pro

Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména začínajícím personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům, rodičům vracejícím se po mateřské dovolené, apod. Seminář je určen spíše těm, kteří se problematikou pracovního práva teprve začínají zabývat.

Obsah kurzu

Zákoník práce:
Aktuální stav právní úpravy v roce 2023
• všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace.

Pracovní poměr:
Postup před vznikem pracovního poměru, příslib zaměstnání, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, skončení pracovního poměru, odstupné, odvolání, konkurenční doložka
• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
• statutární orgán ve firmě, práce z domova a její pravidla.

Pracovní doba a doba odpočinku:
Definice, rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
• stres v pracovním právu a s tím spojené povinnosti zaměstnavatele.

Odměňování za práci:
Základní výklad, mzda, plat, příplatky
• náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – základní výklad
• překážky v práci.

Dovolená, péče o zaměstnance:
Odborný rozvoj zaměstnanců, stravování.

Náhrada škody:
Prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, náhrada škody.

Whistleblowinga jeho dopady do pracovněprávních vztahů

Odbory a zaměstnavatel:
Práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání
• práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů – zaměstnanci, zaměstnavatelé, postavení vedoucího zaměstnance.

Vnitřní předpisy:
Pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek
• ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
• doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Základní seznámení s antidiskriminačním zákonem ve vazbě na pracovněprávní vztahy.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice

Vybraný termín:

23.7.2024 –  25.7.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.