Vysílání pracovníků do členských států EU/EHP/CH nejen na pracovní cesty – povinnosti českých zaměstnavatelů

TOP kurz

Kurzem Vás provede Mgr. Magdaléna Vyškovská

Základní info

Cíle kurzu

Seminář má za úkol vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva a pravidla směrnice o vysílání pracovníků, která se použijí a vysvětlit, kdy je pracovní cesta považována za vyslání se všemi souvisejícími povinnostmi.
Vysvětleny budou i související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Bez jejich znalosti se český zaměstnavatel může vystavit riziku sankcí při jejich nesplnění.

Určeno pro

Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU/EHP/CH.

Obsah kurzu

Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů (i pracovní cesta je vysláním):
• evropské právo,
• pracovní právo,
• daňové právo,
• právo sociálního zabezpečení.

Pracovní cesta jako jeden druh vyslání a související povinnosti českého zaměstnavatele:
• nárok na cestovní náhrady,
• možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
• místo výkonu práce v zahraničí.

Vyslání jako volný pohyb služeb a jeho limity:
• co je to volný pohyb služeb,
• kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

Minimální a srovnatelné pracovní podmínky pro vyslané zaměstnance ve státě vyslání po zpřísňující novelizaci:
• informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
• odměna namísto minimální mzdy poskytovaná podle předpisů státu vyslání,
• doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
• řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a jeho dopady,
• omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání,
• srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání, • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele,
• přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků,
• povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání,
• pokuty a sankce.

Notifikace ve státě vyslání – příklady z jednotlivých států:
• Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
• sankce za nesplnění notifikačních povinností.

Vyslání a sociální zabezpečení (kam platit pojištění a jaké doklady s sebou):
• vyslání,
• nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady,
• souběžně vykonávaná činnost,
• výjimkam dohody s Německem a Rakouskem, dohody s dalšími členskými státy při teleworkingu
• formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?).

Stálá provozovna českého zaměstnavatele a související povinnosti:
• kdy vzniká stálá provozovna,
• povinnosti při vzniku stálé provozovny,
• situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání:
• zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
• zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

Související daňové povinnosti v České republice:
• zálohy na daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne, • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel,
• zamezení dvojího zdanění včetně dopadu progresivního zdanění u českých daňových rezidentů.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Vysílání pracovníků do členských států EU/EHP/CH nejen na pracovní cesty – povinnosti českých zaměstnavatelů

Vybraný termín:

16.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.