VĚCI SE MĚNÍ - JAK PŘIJÍMAT ZMĚNY

Kurz na míru

Základní info

Změnou můžeme proplavat – anebo aktivně prosadit své potřeby a stát se její součástí. V tréninku vytěžíme teoretické poznatky a praktické zkušenosti se změnou k tomu, abychom lépe poznali vlastní potřeby při zvládání změny. Najdeme nové způsoby sebemotivace i motivace ostatních pro náročné období zavádění změn.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Rozpoznat u sebe i u druhých fázi přijetí změny a využít jejich znalost pro efektivní práci a pocit pohody.  
  • Používat konkrétní postupy pro poklidné přijímání změn a zvládání náročných situací na úrovni myšlení, prožívání a chování.
  • Porozumět vlastnímu prožívání v časech změn a umět na základě toho přijmout konstruktivní postoj.  
  • Pracovat v období změn s energetickou bilancí.
  • Rozšířit si repertoár možností, jak získat nad situací kontrolu, být aktivní a nelpět na zavedených postupech.


Metodika:
Objasnění základních konceptů formou didaktických her se střídá s interaktivními výklady, které čerpají ze zkušeností účastníků se změnou. Série individuálních úloh zaměřených na sebereflexi a skupinové diskuze nad možnostmi, které máme v období změn k dispozici, vedou k přijetí aktivního postoje.

 

VĚCI SE MĚNÍ - JAK PŘIJÍMAT ZMĚNY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.