PRACOVNÍ PRÁVO pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Základní pracovněprávní předpisy pro práci vedoucích zaměstnanců při řízení podřízených (zákony, nařízení vlády, vnitřní předpisy a kolektivní smlouvy)
* Účastníci pracovněprávních vztahů, zaměstnavatelé a zaměstnanci, rozsah oprávnění vedoucích zaměstnanců jednat jménem zaměstnavatele
* Vznik pracovního poměru, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, trvání pracovního poměru, pracovní náplň
* Jmenování a odvolání z funkce vedoucího zaměstnance
* Převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu, změny pracovního poměru
* Základní zásady odměňování za práci
* Základní povinnosti řadových a vedoucích zaměstnanců
* Pracovní kázeň, možnost postihu za její nedodržování (vč. neomluvené absence, požívání alkoholu, kouření)
* Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovost, evidence odpracované doby
* Dovolená na zotavenou
* Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
* Prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců
* Základní pravidla odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo zaměstnanci

PRACOVNÍ PRÁVO pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.