Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Bukovjan

Specialista tématiky pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti. Podle poptávky vede pro řadu vzdělávacích agentur semináře přímo tzv. „in house“ s…

Kurzem Vás provede JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Advokát se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví. Kromě zastupování v pracovněprávních sporech také publikuje a věnuje se lektorské…

Základní info

Cíle kurzu

Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně významných změn právní úpravy v souvislosti s implementační novelou zákoníku práce, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce.

Výklad bude zacílen maximálně prakticky tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi.

Určeno pro

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům.

Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Obsah kurzu

Konkrétní obsah bude představen a přizpůsoben s ohledem na aktuální vývoj pracovněprávní legislativy a problémové otázky, na které narážejí lektoři ve své praxi nebo které jsou předmětem diskuzí v odborné i laické pracovněprávní veřejnosti.


1. den

18. 4. 2023; 9:00–14:00 • JUDr. Petr Bukovjan

změny v zákoníku práce pro rok 2023:

informační povinnost zaměstnavatele – rozšíření a upřesnění povinných údajů, zkrácení lhůty pro podání informace nebo její změny atd.,

zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP – povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, vznik práva na pracovní volno při překážkách v práci, na dovolenou nebo na příplatek za noční práci a za práci v sobotu a v neděli, evidence odpracované doby atd.,

• související změny v dalších právních předpisech – změny v zákoně o inspekci práce co do znění skutkových podstat přestupků a výše pokut za porušení povinností,

změny a problémy v oblasti pracovnělékařských služeb – novela zákona o specifických zdravotních službách ve vazbě na změny v právní úpravě vstupních lékařských prohlídek, praktická aplikace změn provedených ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2023; dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pracovněprávní následky s tím spojené (povaha překážky v práci, převedení na jinou práci, rozvázání pracovního poměru) apod.,

chyby v oblasti dovolené – minimální délka čerpání dovolené, zápočet překážek v práci do odpracované doby pro účel dovolené, čerpání dovolené ve specifických případech (ve zkušební době nebo ve svátek) atd.,

vybrané problémy spojené se skončením PP – zrušení pracovního poměru ve zkušební době a omezení zaměstnavatele, jak pracovat se zákazem výpovědi, kdy je a kdy není zaměstnanec nadbytečný apod.,

překážka v práci na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele? – správné posouzení povahy překážky v práci a práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) na konkrétních příkladech,

• přehled aktuálních rozhodnutí českých soudů a jejich dopad v pracovněprávní praxi.


2. den

19. 4. 2023; 9:00–14:00 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

• rekapitulace a poučení z pracovněprávních souvislostí vyplývající z nejisté doby – rozvrhování pracovní doby, odměňování, cestovní náhrady, tzv. kurzarbeit aj.,

změny v zákoníku práce pro rok 2023:

home office (práce na dálku) – povinné náležitosti dohody, vypověditelnost, možnost výjimečně nařídit práci na dálku, nově povinné poskytování paušálních náhrad ve stanovené minimální výši, jejich valorizace a daňová uznatelnost, výjimky z hlediska organizace práce a pracovní doby,

doručování písemností – zúžení okruhu písemností doručovaných povinně do vlastních rukou zaměstnance, rozšíření možností doručovat elektronicky, změny v doručování písemností zaměstnancem, řešení sporných situací,

– změny v oblasti žádostí o úpravu pracovní doby pečujících osob – zaměstnankyně a zaměstnanci s dětmi, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby, příklady z praxe,

• připravovaná nová právní úprava tzv. whistleblowingu,

• poučení z chyb v oblasti pracovní doby – nesprávná práce s fondem pracovní doby dle plánovacího kalendáře, více rozvrhů pracovní doby, rozvržení pracovní doby s ohledem na svátky, nesprávné posuzování a placení práce přesčas, nevhodné délky vyrovnávacích období atd.,

• praktické problémy při využívání tzv. elektronických pomocníků v pracovněprávních vztazích – problémy související s elektronickými docházkovými systémy, elektronické rozvrhování pracovní doby, elektronická výplatní páska, monitoring zaměstnanců aj.,

• praktické problémy při využívání kvalifikačních dohod – prohlubování versus zvyšování kvalifikace, jak správně na obsahové náležitosti dohody, poučení na příkladech z praxe,

• přehled aktuálních rozhodnutí Soudního dvora EU a jejich dopad na praxi.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023

Vybraný termín:

18.4.2023 –  19.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.