Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor

Základní info

Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho součástí je několik modelových situací. Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit atmosféru na pracovišti, lépe pracovat s potenciálem svých zaměstnanců a přecházet konfliktním situacím.
  • Pracovní motivace
  • Pracovní motivace
  • Podávání zpětné vazby
  • Vedení evaluačního rozhovoru
  • Praktická cvičení

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor

Vybraný termín:

8.7.2021 –  9.7.2021  Jihomoravský kraj

Cena
7200 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.