Pracovní doba 2020 a 2021 také v souvislosti s vazbou na dovolenou „na hodiny“

Základní info

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce o tuto problematiku

Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost

 • co je to směnnost • správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu, pracovní smlouva a pracovní doba, kratší pracovní doba, zkrácená pracovní doba

 • pracovní smlouva a pracovní doba
 • varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele
 • souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele
 • Rozvržení pracovní doby • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

 • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda
 • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn)

 • harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn • změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou
 • plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách
 • Práce přesčas

 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit
 • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek
 • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně
 • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou
 • limity práce přesčas a vyrovnávací období • jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas
 • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • Evidence pracovní doby • rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn

 • rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi
 • docházkový systém a odpracovaná doba
 • zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta

 • co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě
 • kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době
 • Přestávky v práci na jídlo a oddech • právo a povinnost • délka • dělení

 • přestávky na jídlo a oddech • kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně • kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší
 • dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou
 • komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne
 • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí
 • Pružná pracovní doba

 • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba
 • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období
 • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě
 • Dovolená v souvislosti s pracovní dobou po změně ZP od 1. 1. 2021 • nárok na dovolenou • čerpání dovolené • změny v dovolené

 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pracovní doba 2020 a 2021 také v souvislosti s vazbou na dovolenou „na hodiny“

Vybraný termín:

25.11.2020  Olomoucký kraj

Cena
2190 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.