POSUZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Seminář se bude věnovat hlavním druhům zaměstnaneckých benefitů a jejich posuzování z pohledu daňových dopadů na straně zaměstnance a zaměstnavatele.
Obsah bude zaměřen zejména na:
* Vymezení příjmů, které u zaměstnance nejsou předmětem daně, příjmů od daně osvobozených
* Úrokově zvýhodněné zaměstnanecké půjčky
* Slevy z ceny jako příjmu u zaměstnance, oceňování nepeněžních plnění (prodej bytu zaměstnanci za cenu nižší, než je cena obvyklá)
* Zaměstnanecké výhody poskytované formou pojistného na životní pojištění a příspěvků zaměstnavatele na penzijní pojištění
* Postup u pojistného hrazeného na základě pojistných smluv uzavřených zaměstnavatelem jako pojistníkem ve prospěch pojištěných zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů právnických osob (na rizikovou a na spořící složku pojištění nebo při vinkulaci pojistného plnění, atd.)
* Problematiku poukázek hrazených z FKSP nebo ze sociálních fondů umožňujících zaměstnancům čerpání různých služeb a pravidla při jejich používání
* Nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních, zdravotnických, předškolních a tělovýchovných zařízení, příspěvků na sportovní a kulturní akce
* Okamžik zdanění při bezúplatném nabytí zaměstnaneckých opcí jako práva na koupi cenných papírů za zvýhodněnou cenu
* Sociální výpomoci, poskytování darů
* Používání motorových vozidel pro soukromé účely
* Poskytování pracovního oblečení
* Přechodné ubytování
* Zaměstnanecké spoření
* Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků

POSUZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.