Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Základní info

Cíle kurzu

Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku.

Určeno pro

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, controllerům i dalším podnikovým specialistům, kteří se zabývají zaváděním či rozvojem personálního controllingu nebo zdokonalováním efektivity personálního řízení.

Obsah kurzu

• co je strategický a co operativní personální controlling a proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení,
• jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat,
• nastavení personálních plánů a cílů,
• personální opatření,
• nástroje personálního controllingu,
• personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,
• personální reporting a benchmarking,
• hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,
• kvalitativní personální controlling,
• dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků,
• personální standardy a personální manuál firmy,
• zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Vybraný termín:

21.7.2020  Praha

Cena
6890 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.