Personální audit

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Získáte lepší přehled o možnostech diagnostiky potenciálu lidských zdrojů firmy a umožníte tím zefektivnění využívání jednotlivých pracovníků i týmů v plnění strategických cílů organizace

Obsah :
Význam personálního auditu pro organizaci, metody
Řízený rozhovor s cílovou skupinou zaměstnanců
Nácvik řízeného rozhovoru, jeho analýza
Záznam z rozhovoru a jeho problematika
Provedení demografického rozboru cílové skupiny
Možnosti vyhodnocení daných parametrů a využití výsledků pro personální audit
Provedení dotazníkového šetření ke zjištění postojů a úrovně práce ve firmě
Dotazník jako specifická technika ke zjišťování informací
Pravidla při tvorbě dotazníku, jeho struktura, formulace otázek
Předběžné zjištění efektivnosti daného dotazníku
Specifika dotazníku ke zjištění postojů a úrovně práce
Upozornění na nejčastější chyby, které se při tvorbě dotazníků objevují

Personální audit

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.