PERSONÁLNÍ AKADEMIE

Základní info

Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho vzdělávacího cyklu PERSONÁLNÍ AKADEMIE, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost.

POVEZ II – budete-li si žádat o dotaci na vzdělávání v rámci tohoto vzdělávacího programu, velmi rádi Vám samozřejmě budeme nápomocni! Více informací o podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců ZDE:  https://povez.uradprace.cz/1) Studijní okruhy 1-10, po jejichž absolvování získají posluchači osvědčení o účasti na vzdělávacím programu nazvaném Personální akademie.
2) Zkouška pro profesní kvalifikaci 62-007, kdy úspěšní účastníci obdrží

Délka studia Personální akademie:      2 semestry
1.    semestr: září - leden,
2.    semestr: únor - červen,
zkouška: červen1x měsíčně jednodenní setkání (PÁTEK; s výjimkou prosince a června vždy každý třetí pátek v měsíci), cca 8 výukových hodin každý měsíc, celkem tedy cca 80 výukových hodin za oba semestry (10 školících dnů).

6 výukových hodin.

výukových hodin.
(Pozn. 1 výuková hodina = 45minut)

Brno, náměstí Svobody, vchod z ulice Zámečnická 2    

18.9., 16.10., 20.11., 11.12., 15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 11.6.

18. 6. 2021

POZOR: kteří jsou odborníky v daném oboru! Máte tedy jedinečnou možnost danou problematiku vždy konzultovat a o tématech diskutovat.

Rámcový obsah Personální akademie:
I. Úvod do kurzu, seznámení s obsahem. Úvod do pracovněprávní problematiky (8 výukových hodin)
II. Pracovní poměr – vybraná témata (8 výukových hodin)
III. Ochrana osobních údajů v personální praxi (8 výukových hodin)
IV. Nábor a výběr nových zaměstnanců, organizování vzdělávání zaměstnanců (8 výukových hodin)
V. Hodnocení zaměstnanců, poskytování zpětné vazby (8 výukových hodin)
VI. Využívání prostředků výpočetních technik (8 výukových hodin)
VII. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti (8 výukových hodin)
VIII. Pracovnělékařské služby, vedení agendy lékařských prohlídek (8 výukových hodin)
IX. Kolektivní vyjednávání, praktické příklady (8 výukových hodin)
X. BOZP a požární ochrana, příprava ke složení zkoušky (8 výukových hodin)

Poznámka: Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA musí složit řádnou zkoušku u autorizované osoby podle podmínek Národní soustavy kvalifikací. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky.

Cena:

Personální akademie (oba semestry září – červen)              31.900,- Kč bez DPH
Zkouška profesní kvalifikace 62-007–N PERSONALISTA          3.900,- Kč bez DPH
Celkem:                                                                                 35.800,- Kč bez DPH
Celkem s 21% DPH:                                                               43.318,- Kč s DPH

Poznámka: Je možné absolvovat i pouze zkoušku bez absolvování personální akademie, domluva je možná individuálně na tel. 517 333 699.

PERSONÁLNÍ AKADEMIE

Vybraný termín:

18.9.2020  Jihomoravský kraj

Cena
35800 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.