Personální agenda

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Pochopit sílu a význam řízení lidských zdrojů, jež se v dynamicky měnícím prostředí stávají rozhodujícím zdrojem pro úspěch organizace.

Obsah:
Úloha personalistiky v organizaci - důraz je kladen na pochopení personálních činností, jež se vzájemně prostupují a na sebe navazují
Personální činnosti manažerů a jejich význam pro společnost
Problematika personálního servisu
Komplexní proces personálního marketingu, výběru, hodnocení a přijímání pracovníků
Assesment centra - seznámení se s aspekty této metody výběrového řízení a srovnání s ostatními metodami
Získávání údajů o uchazečích
Kontinuální personální práce manažera, jako hodnocení, apod.

Personální agenda

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.