Osobnost manažera a její krize

Kurzem Vás provede MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Základní info

Cílem je proto porozumět v prvé řadě sobě. Budeme-li rozumět sobě v širším kontextu času, prostředí a zkušeností, budeme moci lépe rozumět druhým. Firma i partneři tento obrat velmi brzy rozpoznají, což skýtá dlouhodobé šance pro stabilnější interní vztahy a externí spolupráci. Nové předpoklady pro vzájemnou důvěru a komunikaci stabilizují firmu, obchodní vztahy a zakládají možnost jejich dalšího rozvoje.

Seminář proběhne formou představení základních tezí, interaktivního rozhovoru, reflektivního testu a společného výstupu.

Charakter manažerské osobnosti
* Vstupní anketa: co nás osobě nejvíce trápí (anonymní, osobní)
* Základní charakteristika osobnosti
* Vliv výchovy a vzdělání (ohrožení autoritativními přístupy a jejich důsledky v praxi)
* Vliv prostředí: životní zkušeností a potřeba jejich kritického hodnocení
* Vliv podvědomí: úschovna pozitivních a negativních emocí. Aktivní zpracován

Jak lze sebepoznání využít v praxi?
* Odvaha přijmout realitu sebe i druhých
* Vyhodnocení praktických důsledků různých osobností ve firmě a okolí
* Aktivní zpracování své minulosti a využití osobního potenciálu
* Nebezpečí pasivního přístupu – nekontrolovanost emocí a mechanického myšlení Grafické představení modelu s praktickými ukázkami – hledání podobností

Tajemství svědomí
* Pozice svědomí v individuální psychologii (spokojenost vs. pocit viny)
* Význam svědomí v oblasti morálního a etického rozhodování (role odpuštění)
* Pěstované a zanedbané svědomí (pasivita, lhostejnost, skepse vs. arogance)
* Možnost ozdravění funkce svědomí jako nezávislého zdroje pro řešení konfliktů a dilemat
* Shrnující hledání rovnováhy a smysluplného rozvoje v podnikové i osobní praxi
* Manažerská aplikace uvedených principů (příklady)

Vyhodnocení a aplikace kurzu
* Závěrečný dotazník ověřující pochopení kurzu
* Vyhodnocení pro management či osobu
* Možné společné stanovisko nebo záměr

Osobnost manažera a její krize

Vybraný termín:

13.7.2021  Online

Cena
2490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.