JAK ŘÍDIT PRACOVNÍ KARIÉRU ZAMĚSTNANCE VE FIRMĚ - tvorba kariérových plánů

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery firem a organizací, personální manažery a specialisty, manažery vzdělávání.

Cíl:
* Seznámit se s možnými přístupy k problematice řízení pracovní kariéry
* Získat přehled o možných východiscích řízení pracovní kariéry
* Uvědomit si cíle procesu řízení pracovní kariéry
* Zvládnout kroky tvorby kariérových plánů a plánů osobního rozvoje

Obsah:
* Účastníci se seznámí s možnými přístupy k řízení pracovní kariéry zaměstnanců - plány nástupnictví, systémy výběru a rozvoje personálních rezerv, talentovaných pracovníků
* Uvědomí si, jaké kroky je třeba podniknout při řízení pracovní kariéry jednotlivce, jak určit cíle pracovní kariéry a bilancovat kompetence jednotlivců
* Naučí se zvládnout kroky tvorby kariérových plánů a plánů osobního rozvoje i tvorby a implementace systému práce s personálními rezervami
* Proběhne diskuze, jak konkrétně vytvořit individuální plány pracovní kariéry, plány osobního rozvoje a jak vytvořit efektivní vazbu těchto plánů na systém vzdělávání a rozvoje pracovníků

Metody výuky:
Seminář s diskuzí, příklady z praxe.

JAK ŘÍDIT PRACOVNÍ KARIÉRU ZAMĚSTNANCE VE FIRMĚ - tvorba kariérových plánů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.