HR AKADEMIE

Základní info

Ucelený program zaměřený na rozvoj budoucích personalistů a HR manažerů. Jak si vybudovat osobnost v oboru HR, jak se stát dobrým HR manažerem, jak se prosadit ve firmě a jak umět vyjednávat. Budeme také mluvit o nových HR trendech, digitalizaci i modernizaci HR.

PROGRAM HR AKADEMIE:

  • výuka probíhá vždy v pátek nebo v sobotu, případně oba dny
  • délka školícího dne je 9:00 – 15:00 (výjimkou je 1. školící den, kdy je výuka 9:00 – 17:00)

MODUL 1 + MODUL 2 –  14.10.2022

  • STRATEGIE HRlektorka Mgr. Barbora Stejskalová, MBA – témata: role HR ve firmě, životní cyklus firmy a zaměstnance, různé podoby HR ve firmě a úspořádání, životní cyklus firmy, jak HR strategie vychází z cyklu firmy, jak se vytváří HR strategie – vize. Vývoj role HRBP, Trendy v řízení lidí. Partnership – Jake role ma HRBP plnit?
  • ZNALOST BUSINESSUlektor Ing. Aleš Kubík – témata:  Znáš svoji firmu? Co přinášíš do firmy? Jsi partnerem pro business? Představení různých nástrojů pro business analýzu firmy a jejich využití v praxi. SWOT analýza externího prostředí. Znalost konkurence, marketingová analýza z pohledu businessu.

MODUL 3 – HR EXPERTIZA

  • 4.11. 2022 – HR EXPERTIZA  1 – lektorky Ing. Petra Jelínková, PhD + Ing. Renata Hauptfleischová – témata: pre-boarding, onboarding, outplacement. Tvoření životního cyklu zaměstnance – provázanost a procesy. HR marketing – Propojení s employee branding, EVP. Propojení HR a marketingu.
  • 25. + 26.11.2022 – HR EXPERTIZA  2 – lektorka Ing. Martina Cardová – témata: Finance, plánování + HR reporting, benefity a odměňování, controlling.

MODUL 4 – VZTAHY A DŮVĚRA

  • 16.12. 2022 VZTAHY A DŮVĚRA 1 – lektor Ing. Aleš Kubík – Základy koučování, dotazování a aktivního naslouchání, mentoring. Vybrané koučovací metody pro práci HR managera. Networking, vztahy v rámci firmy. Facilitace, moderace porad, mediace.
  • 17.12.2022 VZTAHY A DŮVĚRA 2 – lektor Ing. Aleš Kubík – Vyjednávací techniky – Umění prosadit a prodat HR. Prezentace pro klíčové stakeholdry. Jak prosadit změny, nové trendy v rámci firmy. Jak si připravit cíl a argumenty k vyjednávání.

MODUL 5 – PRÁVNÍ MINIMUM

  • 20. + 21.1. 2023 – PRÁVNÍ MINIMUM – Mgr. Michal Vrajík –  Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody, výpovědi. DPP a DPČ. Základní orientace v pracovní době. Odměňování zaměstnanců mzdou, jeho rizika a úskalí. Překážky v práci. Dovolená podle nové právní úpravy. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích. GDPR v pracovněprávních vztazích.

MODUL 6 – OSOBNOST A TÝM + ZAKONČENÍ AKADEMIE

  • 3.2.2023 – OSOBNOST A TÝM – lektor Ing. Aleš Kubík psychodiagnostika a sebepoznání, budování respektu, moje značka, techniky na posílení týmové spolupráce. Jak se prosadit ve firmě, posílení postavení HR ve firmě, budování respektu. Jak budovat svoji značku a proč to má smysl? Kdo jsem já a kdo jsou ostatní.

 

HR AKADEMIE

Vybraný termín:

14.10.2022 –  3.2.2023  Praha 1 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 15:00 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.