GRAFOLOGIE PRO PERSONALISTY III.

kurz

Základní info

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky:

• Jak v personální praxi využít znalosti z oblasti psychologie osobnosti (struktura osobnosti, osobnostní typy)

• Co lze a co již nelze vyvozovat ze závěrů moderní grafologie, ale i navazujících projektivních metod

• Lze v písmu identifikovat typy osobnosti a sociálního jednání vázané na projevy (výkonnost) v pracovním procesu

• Do jaké míry lze v písmu nalézt intelektové předpoklady i schopnosti empatie

• Lze se naučit v písemném materiálu rozpoznat rysy manažerů a specialistů

Kurz odpoví na uvedené otázky a naučí základním postupům grafologické analýzy. Kurz je příležitost k setkání a výměně zkušeností s kolegy z jiných firem, kteří mají obdobnou potřebu: umět rozpoznávat lidské povahy a pracovní předpokladyKomu je trénink určen

Trénink je určen širokému kruhu zájemců:

• personalistům a specialistům pro výběr a rozvoj lidí a vzdělávání dospělých

• manažerům, kteří se chtějí hlouběji věnovat profesnímu rozvoji svěřených týmů

• obchodníkům a všem ostatním, kteří v rámci své profese potřebují znalost lidíMetody

PŘED VLASTNÍM TRÉNINKEM:

• E-learningové testy: (Test osobnosti - S výsledky se pracuje v průběhu kurzu)

V PRŮBĚHU TRÉNINKU:

• Brainstorming a diskuse: (Např. na téma „Jaké rysy písma jsou charakteristické pro jednotlivé osobnostní typy“)

• Případové studie: (Praktické posouzení rukopisu, např. „Podporuje závěr z analýzy rukopisu kandidáta přijetí na funkci …?“)

• Simulační cvičení: (Interpretujte zadavateli výsledky rozboru rukopisu)

• Analytická cvičení: Např.: „Příprava a obhajoba závěrů z analýzy předloženého rukopisu)

PO TRÉNINKU:

• Konzultace: (prostřednictvím webu, e-mailu)Náplň kurzu

Grafologie pro personalisty I – 2 dny

• Využití grafologie v personalistice (Psychologie osobnosti; Možnosti a meze grafologické analýzy; Jak interpretovat „klasickou“ kresbu stromu a postavy),

• Základní znaky písma (symbolika plochy, rozvržení stránky, tlak a tah čáry, vazba a spojitost…)

• Další významné znaky (rychlost, pravidelnost, pečlivost, skript…)

• Postup při interpretaci (analýza a syntéza poznatků)Grafologie pro personalisty II – 2 dny

• Typologie v grafologii (Hippokratova, Jungova typologie)

• Osobnostní typy odvozené z Jungova konceptu a jejich rozpoznání v rukopisu (MBTI, Struktogram, Eneagram, a jak lze využít osobnostní test SMARTER)Grafologie pro personalisty III – 2 dny

• Manažerský rukopis (manažerské kompetence a styl řízení)

• IQ a EQ, psychická stabilita a labilita (využití v personalistice)

• Rychlá orientace v rukopisu (možnosti a omezení)

GRAFOLOGIE PRO PERSONALISTY III.

Vybraný termín:

 Praha

Cena
12700 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.