Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení

Kurzem Vás provede Mgr. Bc. David Burian

Lektorsky spolupracuje se vzdělávacími agenturami, které na téma ochrany osobních údajů pořádají kurzy pro veřejnost nebo vede kurzy speciálně…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší:
– určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouva, – jak správně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – jak správně plnit informační povinnost a co nezapomenout u souhlasu, – jak postupovat při předávání osobních údajů mimo EU, – jaká jsou pravidla při monitorování zaměstnanců na pracovišti

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob a potřebují si prohloubit své znalosti, vyměnit názory a zároveň i získat nové informace a praktické poznatky o tom, jak se problematika zpracování a ochrany osobních údajů vyvíjí u nás i v Evropě (nové trendy, judikatura, stanoviska, praxe dozorových úřadů).

Obsah kurzu

• poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení,
• zákon o zpracování osobních údajů, postavení a role Úřadu,
• vysvětlení základních pojmů (anonymizace, pseudonymizace, biometrické údaje apod.), zásady zpracování,
• používání právních titulů na konkrétních příkladech,
• problematika uzavírání zpracovatelské smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, řetězení zpracovatelů, standardní smluvní doložky mezi správci a zpracovateli,
• udělování a odvolatelnosti souhlasu, informační povinnost,
• zabezpečení zpracování, řízení rizik, na co nezapomenout při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jak pracovat s metodikou Úřadu k DPIA, kdy je nutné konzultovat Úřad,
• certifikační mechanismy a kodexy chování – aktuální vývoj,
• praktické problémy předávání osobních údajů do třetích zemí (nové standardní smluvní doložky, závazná podniková pravidla, správní ujednání a mezinárodní smlouvy, aktuální vývoj předávání do USA).

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení

Vybraný termín:

24.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.