FKSP a sociální fondy

Kurzem Vás provede Ing. Martin Šabo

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta národohospodářská, obor Regionalistika a veřejná správa. Vedoucí oddělení procesní agendy a…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů.

Pod odborným vedením získáte aktuální informace a lepší orientaci potřebnou pro tvorbu a čerpání FKSP a sociálních fondů.

Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe a budete mít možnost získat odpovědi na své dotazy.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích a v městských úřadech.

Obsah kurzu

• výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů,

• používání fondů a jejich účel,

• tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu,

• fondy dle specifikace – organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje apod., • způsob čerpání fondů – pravidla pro nakládní s prostředky fondu,

• odborové organizace a jejich spolurozhodování,

• co lze a nelze z fondů hradit – příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturu a sport, půjčky, dary atd.,

• vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce, zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti atd.).


Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, příklady z praxe.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

FKSP a sociální fondy

Vybraný termín:

23.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Online
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.