FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022

Kurzem Vás provede Ing. Martin Šabo

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP a sociálních fondů. Upozorněni budete na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní, personalisty, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích.

Seminář je rovněž určen také těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.

Obsah kurzu

• výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů,

• používání fondů a jejich účel,

• tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu,

• fondy dle specifikace – organizační složky státu,

• příspěvkové organizace,

• obce, kraje,

• způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny,

• odborové organizace a jejich spolurozhodování,

• co lze a nelze z fondů hradit,

• příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí,

• vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Mzdová a personální speciálka pro rok 2022“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022

Vybraný termín:

18.5.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.