DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU A PŘEKÁŽKY V PRÁCI

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
vedoucí zaměstnance, zaměstnance personálních útvarů a účetní.

Obsah:
Seminář bude aktualizován podle novely zákoníku práce.
Dovolená na zotavenou
* Právo na dovolenou
* Výměra dovolené
* Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
* Doba posuzovaná jako výkon práce pro účely dovolené
* Nová pravidla pro čerpání dovolené
* Náhrada za dovolenou
Překážky v práci
* Režim překážek v práci
* Překážky na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu, důležité osobní a jiné překážky
* Překážky na straně zaměstnavatele, prostoje, nepříznivé povětrnostní vlivy, jiné překážky z důvodu obecného zájmu, důležité osobní a jiné překážky spočívající také v omezení odbytu nebo omezení poptávky
* Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
* Překážky a náhrada mzdy

DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU A PŘEKÁŽKY V PRÁCI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.