DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

Základní info

Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti.

Cíl: Získat informace o možnostech testování osobnosti při přijímacích rozhovorech.

Obsah:
* Diagnostické metody (pozorování, rozhovor, testy, dotazníky, analýza produktu)
* Dostupné testy a dotazníky (MBTI, test transakční analýzy, test Belbinův na týmové role, testování matematicko-logického myšlení)
* Možnosti, které může poskytnout psychologická diagnostika (testy osobnosti, testování intelektové kapacity, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.)

Metody výuky: Výklad, vyzkoušení si některých dotazníků.

DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

Vybraný termín:

19.8.2020  Praha 2

Cena
5300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.