Cestovní náhrady a silniční daň v praxi 2014

e-kurz

Základní info

Videokurz vás seznámí s principy poskytování cestovních náhrad a se změnami, které přináší nové vyhlášky MF a MPSV. Součástí výkladu bude i silniční daň, nejčastější chyby v této oblasti a dozvíte se, jak správně vyplnit daňové přiznání.

Program videokurzu:

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady)
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Daňové posouzení poskytnutých cestovních náhrad
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, krácení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdné a nutné vedlejší výdaje, příklady, nejčastější chyby z praxe)
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady)
 • Daňové dopady při poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci ke služebnímu i soukromému využití (výpočet zdanitelného příjmu, PHM spotřebované pro soukromé jízdy, vnitřní směrnice, nejčastěji řešené problémy na příkladech)
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, krácení, stravné v dohodnuté měně, kursy pro přepočet na dohodnutou měnu, nároky zaměstnance, příklady účtování včetně kursových rozdílů)
 • Poskytování zálohy (přepočty z Kč na cizí měnu, přepočty zálohy na stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu, příklady, účtování)
 • Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kursové rozdíly)
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla (způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby)
 • Předmět silniční daně
 • Poplatník silniční daně
 • Snížení silniční daně
 • Vyplnění daňového přiznání k silniční dani
 • Nejčastější chyby v oblasti silniční daně

Cestovní náhrady a silniční daň v praxi 2014

Vybraný termín:

 Online

Cena
660 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.