20. HR KONFERENCE - profesní setkání personalistů

Základní info

 

8.30 - 9.00 hod. - registrace účastníků

 

9.00 hod. - zahájení konference

 

 

VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 2021

 

·  Rozvázání pracovního poměru a odstupné

·  aktuální problémy v praxi

 

Lektoři: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ MBA a JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokáti, zkušení lektoři, členové redakční rady časopisu Ad rem, členové Kolegia expertů AKV Praha, členové Rady expertů Unie personalistů, spoluautoři pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 

KOUČOVÁNÍ A ROZVOJ

 

Koučování představuje nejúčinnější formu vedení a práce s lidmi. Pomáhá rozvíjet vlastní potenciál a podporuje proces učení a růstu. Nenásilným způsobem pracuje s myšlením a postoji a vede k větší iniciativě, samostatnosti a odpovědnosti při plnění svěřených úkolů.

- jak se učí dospělí, styly učení, Kolbův cyklus

- principy koučování a možnosti jeho využití v praxi

- proces koučování, vedení rozhovoru, kladení otázek

- sebekoučink

 

Lektorka: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ, dlouholetá lektorka soft skills se zaměřením na manažerské, obchodní a komunikační/prezentační dovednosti

 

 

11.45 – 12.45 hod. - oběd

 

 

PRACOVNÍ DOBA 2021

 

Pracovní doba, její rozvrhování a zákonné - praktické dopady související s novou koncepcí určování nároku na dovolenou ve vztahu ke stanovené týdenní pracovní době od 1. 1. 2021.

 

Lektor:  Mgr. Vladimír ČERNÝ, lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů; kurzy a školení zaměřené zejména na kolektivní vyjednávání a pracovní dobu

 

 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2021

 

Lektorka: MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc., specialistka, Státní zdravotní ústav, Praha, spoluautorka řady legislativních změn; kurzy a školení zaměřené na pracovnělékařské služby a posudkovou péči

 

15.00 hod. - závěr

 

 

POZNÁMKA: Vzdělávací agentura si vyhrazuje právo změny pořadí jednotlivých přednášejících, ev. programu jednotlivých vstupů.

 

20. HR KONFERENCE - profesní setkání personalistů

Vybraný termín:

29.4.2021  Jihomoravský kraj

Cena
2471 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.