Základy práce s konstrukčním programem SolidWorks

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  672455
 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:
  IdeaHELP o.p.s. Zemědělská ul.1004 564 01 Žamberk
 • Termín

 • Od – do:
  denní: 20 dnů
  odpolední:
 • Cena *

 • Cena:
  13960 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Základy práce s konstrukčním programem SolidWorks

Předpoklady

Předpokladem je znalost práce s počítačem minimálně na úrovní grafického prostředí Windows 3.1 nebo operačního systému Windows 95.

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro účastníky, kteří chtějí proniknout do možností konstrukce ve 3D, všem, kteří uvažují o práci ve 3D CAD systému ve své firmě a zájemcům o přechod ze 2D do trojrozměrného prostředí. Účastníci kurzu se naučí pracovat s jedním z nejrozšířenějších 3D CAD programů, SolidWorks. Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách, které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností.

Anotace kurzu

1. - 5. den: Úvod do CAD systémů - 35 vyučovacích hodin

* úvod do CAD systémů
* rozdělení CAD systémů, charakteristika programu AutoCAD, otevřená architektura
* základní vybavení pro provoz CAD, ergonomie pracoviště pro CAD aplikace
* principy grafického zobrazení, rastrová grafika, vektorová grafika, grafické zobrazení a AutoCAD
* základní činnosti před spuštěním AutoCADu, spuštění a obsluha AutoCADu
* příkazová řádka a definice příkazů, obrazovkové menu, roletové nabídky, nástrojové panely, modifikace nástrojových panelů, dialogové panely, použití systémových proměnných
* vrácení a obnovení příkazu, vrácení akce, obnovení akce
* orientace v souřadnicovém systému, úpravy souřadnicového systému, posun počátku, nastavení globálních souřadnic, rotace souřadnicové roviny XY, zarovnání souřadnic podle objektu, použití jednotek
* modelový a výkresový prostor, vázané výřezy, volné výřezy
* šablona a prototypový výkres, použití šablony
* práce se soubory, založení nového výkresu, uložení výkresu, otevření výkresu, výkresový zámek


6. - 12 den: Základy kreslení a modelování - 49 vyučovacích hodin

* úsečka, kružnice, obdélník, polygon, oblouk, elipsa, prsten, deska, konstrukční čáry, křivka, úprava křivek, vyhlazení spline křivky, multičára, nastavení stylu multičar, úpravy multičar
* pomůcky pro přesné kreslení a jejich nastavení
* uchopovací módy, jednorázové uchopovací módy, trasování, uchopení od bodu, koncový bod, polovina, průsečík, zdánlivý průsečík, střed, kvadrant, tangenta, kolmice, referenční bod, uchopení bodu obecné uchopení objektu, rychlé uchopení, trvalý uchopovací mód, zrušení uchopovacího módu
* práce v hladinách, módy tvorby objektů, nastavení hladin a typů čar, úprava vlastností objektů z hlediska hladin, správka hladin, pomůcky pro správu hladin, nastavení aktuální hladiny
* funkce pro řízení obrazovky, zoom standardní, zoom sokolí oko, rychlý posun a zoom
* úpravy objektů
* úpravy pomocí editačních uzlů, výběr a skupiny objektů
* editační příkazy objektů, vymazání, posun, otočení, protažení, změna měřítka, ořezání objektů, prodloužení objektů, změna délky, přerušení, srovnání, rozdělení, rozložení
* zkosení a zaoblení hran
* konstrukční příkazy, kopírování objektů, zrcadlení objektů, tvorba pole objektů, paralelní kopírování
* změna vlastností objektů, editace vlastností, úprava jediného objektu, úprava více objektů najednou, změna vlastností, kopírování vlastností objektů
* informace o objektech ve výkresu, vzdálenost a úhel mezi dvěma body, zobrazení souřadnic bodu, výpočet plochy a obvodu, výpočet objemových vlastností, informace o vybraném objektu, zobrazení stavu výkresu
* šrafování
* nastavení vzorů, výběr hranic šrafování a vykreslení šraf, šrafování z příkazové řádky, editace šraf
* zpracování textu
* nastavení stylu, psaní řádkového textu, nestandardní symboly, změna řádkového textu, úpravy vlastností textu
* psaní odstavcového textu, import textových souborů, použití externích textových souborů, úprava odstavcového textu, změna odstavcového textu
* kótování
* kótovací styl, panel geometrie, panel formát, panel poznámka, asociativní kóty, použití kótovacího stylu na existující kóty
* kótování pro jednotlivé druhy profesí, nástroje pro kreslení kót, zápis a úprava kótovacího textu
* přímá kóta, šikmá kóta, úhlová kóta, kóta poloměru, kóta průměru, kóta od základny řetězcová kóta, odkaz, středová značka staniční kóta, tolerance, editace kóty, editace textu kóty, aktualizace kót
* bloky
* vytvoření bloku, uložení bloku jako samostatného souboru, vložení bloku, více násobné vkládání bloku, definice atributů
* externí reference, aktualizace externích referencí, použití dialogu externích referencí, definice pomocí příkazu, připojení podložení, odpojení xrefů
* vytvoření bloku, uložení bloku jako samostatného souboru, vložení bloku, více násobné vkládání bloku, definice atributů
* externí reference, aktualizace externích referencí, použití dialogu externích referencí, definice pomocí príkazu, připojení, podložení a odpojení xrefů
* diskuse


13. - 18. den: Úpravy a prostorové objekty - 38,5 vyučovacích hodin

* jak se zobrazují prostorové objekty
* úprava pohledů, oko, pohled shora (půdorys), dynamický pohled, vytvoření knihovny pohledů
* prostorové úpravy souřadnicového systému, prostorová rotace, zarovnání souřadnic pomocí tří bodů, otočení souřadné roviny XY pomocí vektoru osy Z, přesun počátku, zarovnání souřadnic s aktuálním pohledem, obnovení globálních souřadnic
* základy tvorby prostorových těles, objemová primitiva, koule, kvádr, krychle, válec, kužel, klín, anuloid
* tvorba těles pomocí Boolean operací, tvorba těles vytažením, rotace tělesa, konstrukce úkosů a zaoblení na tělesech, odříznutí části těles, vytvoření průřezu, kolize těles, konstrukce pole objektů v prostoru, prostorová rotace objektů, zrcadlení objektů v prostoru
* základy tvorby ploch, plošná primitiva, rotační plocha, trajekční plocha, přímková plocha, hraniční plocha, obecné plochy a jejich úpravy, pravoúhlé a polygonální sítě, tvarování a plátování ploch
* směry vývoje prostorového modelování, parametrické modelování
* vykreslování a výměna
* tiskárna, plotr, konfigurace vykreslovacího zařízení, vykreslování výkresu
* parametry per, optimalizace, doplňující parametry, přizpůsobit vyplnění, vykreslení do souboru
* rozměr papíru a orientace, měřítko rotace a počátek, náhled výkresu
* výměna dat z AutoCADu, standardní souborové formáty AutoCADu
* export dat, import dat, připojení rastrového obrázku, schránka, převod metasouboru
* diskuse


18. den: Jak hledat zaměstnání - 3,5 vyučovacích hodin

* příprava k hledání pracovního místa
* práce s Integrovaným portálem MPSV
* hledání pracovního místa na Integrovaném portálu MPSV a na úřadech práce
* jak najít práci pomocí personální agentury
* vyhledání práce v inzertních rubrikách nebo v inzertních novinách
* vyhledání pracovní příležitosti na internetu a registrace svých požadavků
* osobní kontaktování institucí a firem
* jak oslovit zaměstnavatele
* jak sestavit atraktivní životopis
* jak zdůraznit své přednosti
* diskuse


19. den: Opakování - 7vyučovacích hodin

* po ukončení výuky bude jeden den věnován opakování a cvičným samostatným úkolům

20. den: Závěrečná zkouška MŠMT - 7 vyučovacích hodin

* všichni účastníci kurzu obdrží zkouškové desky se závěrečným znalostním testem a zadáním čtyř praktických úkolů

Pomůcky

Účastníkům jsou po dobu kurzu zapůjčeny učebnice.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Časový rozvrh

Tento rekvalifikační kurz je čtyřtýdenní v délce 20-ti pracovních dnů (133 hodin výuky, 7 hodin závěrečná zkouška). Každý den začíná školení v 8.00 a končí v 15.00 s následujícími přestávkami:
Časové rozmezí Typ přestávky
8:55 - 9:00 Běžná přestávka
9:45 - 10:00 Svačina
10:55 - 11:00 Běžná přestávka
11:45 - 12:30 Oběd
13:40 - 13:50 Běžná přestávka

Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace