Obsluha osobního počítače

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  672450
 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:
  IdeaHELP o.p.s. Zemědělská ul.1004 564 01 Žamberk
 • Termín

 • Od – do:
  denní: 15 dnů
  odpolední:
 • Cena *

 • Cena:
  6685 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Obsluha osobního počítače

Předpoklady

Kurz je určen pro účastníky, kteří nemají žádné zkušenosti s ovládáním osobního počítače. Požadováno je alespoň ukončené základní vzdělání.

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí používat osobní počítač ve svém pracovním zařazení. V současné době je znalost používání osobního počítače požadována téměř na všech pracovních pozicích jak v administrativě, tak i v některých dělnických profesích. Účastníci kurzu budou nejprve seznámeni se základy informačních technologií. V další části se praktickým způsobem naučí používat osobní počítač pro různé administrativní práce. Naučí se pracovat s operačním systémem Windows, napsat zprávu, dopis, leták, plakát v programu Microsoft Word, vytvořit tabulky, přehledy, grafy a adresáře v programu Microsoft Excel. Součástí tohoto kurzu je rovněž práce s Internetem, odesílání a příjem zpráv pomocí elektronické pošty. V tematickém celku „Jak hledat zaměstnání“ si účastníci osvojí dovednosti, které jim dále pomohou při aktivním hledání zaměstnání. Účastníci si vyzkouší práci s Integrovaným portálem Ministerstva práce a sociálních věcí (www.portal.mpsv.cz), do kterého se zaregistrují a vyzkouší si vyhledávat volné pracovní pozice. Po vykonání závěrečných zkoušek MŠMT je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností.

Anotace kurzu

1. den: Základy informačních technologií - 7 vyučovacích hodin

* počítačová terminologie, hardware, software, informační technologie
* typy počítačů, hlavní části osobního počítače, periferie
* výkon počítače
* procesor CPU, jeho rychlost měřená v jednotkách Hertz
* vstupní, výstupní a vstupně-výstupní zařízení počítače
* typy zařízení určených k uchování dat
* formátování disku
* druhy software
* operační systém, aplikační software
* vývoj počítačových systémů
* práce v síti – výhody sdílení
* ergonomie pracoviště
* zdravotní problémy způsobené používáním počítače
* bezpečnostní předpisy
* ochrana životního prostředí (recyklace náplní tiskáren apod.)
* zabezpečení informací
* zálohování dat
* počítačové viry
* autorská práva a spojitost s Internetem
* zákon na ochranu dat
* diskuse


2. – 3. den: Operační systém a správa souborů - 14 vyučovacích hodin

* zapnutí, správné vypnutí počítače a restart, ukončení nereagujících aplikací
* základní systémové informace
* konfigurace operačního systému
* formátování výměnných médií
* instalace a odinstalování programu
* spuštění aplikace pro editaci textu, otevření, vytvoření a uložení souboru do určené složky na disku
* práce s ikonami, vytvoření zástupce
* práce s okny – části okna, ovládání okna, přepínání mezi okny
* struktura složek na disku
* práce se složkami – vytvoření, hledání
* nejčastěji používané typy souborů, přípona souborů
* kopírování a přesun souborů a složek
* smazání a obnovení souborů a složek
* komprese souborů
* virová nákaza, práce s antivirovým programem
* změna výchozí tiskárny v systému
* tisk, správce tisku, tisková úloh
* diskuse


4. - 7. den: Textový editor Word - 28 vyučovacích hodin

* spuštění a ukončení práce s textovým editorem
* otevření, zavření, vytvoření a uložení dokumentu
* úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů, netisknutelné znaky
* psaní textu
* vkládání symbolů a speciálních znaků
* označování textu – znaku, slova, řádku, několika řádků, odstavce, celého dokumentu
* kopírování, přesun a mazání textu
* opravy v textu
* vyhledání a nahrazení textu
* formátování textu
* kopírování formátů textu
* práce se styly pro text a odstavec
* dělení slov na konci řádku
* formátování odstavce – znak konce odstavce
* tabulátory, zarážky pro tabulátory
* formát číslování a odrážek
* ohraničení a stínování odstavce
* formátování dokumentu
* orientace stránky, okraje, velikost stránky
* konec stránky v dokumentu
* záhlaví a zápatí dokumentu
* číslování stránek dokumentu
* vytváření a formátování tabulek
* vkládání a úpravy obrázků a objektů do dokumentu
* hromadná korespondence
* kontrola pravopisu v dokumentu
* náhled – ukázka dokumentu před vytištěním
* tisk dokumentu – počet kopií, výběr stránek, volba tiskárny
* diskuse


8. - 11. den: Tabulkový kalkulátor Excel - 28 vyučovacích hodin

* spuštění a ukončení práce s tabulkovým kalkulátorem Excel
* otevření, zavření, vytvoření a uložení sešitu
* úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů
* práce s příčkami – uzamčení záhlaví sloupců či řádků
* vkládání čísla, data a textu do buněk
* označování buněk, řádků a sloupců
* vkládání a odstraňování řádků a sloupců
* změna výšky řádku a šířky sloupce
* kopírování, přesun a mazání buněk
* řazení dat
* vložení, přejmenování, odstranění, kopírování a přesun listu
* vytváření vzorců pomocí matematických operátorů
* odkazování na buňky – relativní, absolutní, smíšené odkazy
* práce s funkcemi – vytvoření funkce SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, KDYŽ
* číselné formáty buněk
* formátování obsahu buněk
* vytváření a úprava grafu
* úpravy vzhledu listu – okraje, orientace listu
* přizpůsobení listu tak, aby se obsah vešel na jednu stranu nebo zadaný počet stran
* záhlaví a zápatí – číslování stránek, vložení data, názvu souboru, autora sešitu
* náhled – ukázka před tiskem
* nastavení listu pro tisk – opakování řádku na začátku každé tištěné strany
* tisk – označených buněk, listu, celého sešitu, počet kopií
* diskuse


12. - 13. den: Internet a elektronická pošta - 10, 5 vyučovacích hodin

* pojmy – internet, WWW, HTTP, URL, hyperlink, ISP, FTP
* struktura webových adres
* internetový prohlížeč
* vyhledávací stroj a jeho používání
* bezpečnostní zásady – digitální podpis, kódování, virová nákaza, používání kreditních karet, firewall
* spuštění a uzavření webového prohlížeče
* změna domovské stránky prohlížeče
* zobrazení webové stránky, ukončení stahování stránky a obnovení stránky
* panely nástrojů
* zapnutí a vypnutí zobrazování obrázků na stránce
* přechod na stránku textovým nebo grafickým odkazem
* záložky na webové stránce
* vyhledávání webových stránek pomocí vyhledávacího nástroje
* kopírování textu, obrázků nebo URL do dokumentu
* diskuse


13. den: Jak hledat zaměstnání - 3,5 vyučovacích hodin

* příprava k hledání pracovního místa
* práce s Integrovaným portálem MPSV
* hledání pracovního místa na Integrovaném portálu MPSV a na úřadech práce
* jak najít práci pomocí personální agentury
* vyhledání práce v inzertních rubrikách nebo v inzertních novinách
* vyhledání pracovní příležitosti na internetu a registrace svých požadavků
* osobní kontaktování institucí a firem
* jak oslovit zaměstnavatele
* jak sestavit atraktivní životopis
* jak zdůraznit své přednosti
* diskuse


14. den: Opakování - 7 vyučovacích hodin

* po ukončení výuky bude jeden den věnován opakování a cvičným samostatným úkolům


15 den: Závěrečná zkouška MŠMT

* všichni účastníci kurzu obdrží zkouškové desky se závěrečným znalostním testem a zadáním čtyř praktických úkolů

Pomůcky

Účastníkům kurzu je na začátku školení poskytnuta tužka a poznámkový blok. Dále jim jsou zapůjčeny následující učebnice, které si mohou po ukončení kurzu zakoupit: Windows, Word, Excel a další...

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Časový rozvrh

Tento rekvalifikační kurz je třítýdenní v délce 15-ti pracovních dnů (98 hodin výuky, 7 hodin závěrečné zkoušky). Každý den začíná školení v 8.00 a končí v 15.00 s následujícími přestávkami:
Časové rozmezí Typ přestávky
8:55 - 9:00 Běžná přestávka
9:45 - 10:00 Svačina
10:55 - 11:00 Běžná přestávka
11:45 - 12:30 Oběd
13:40 - 13:50 Běžná přestávka

Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace