Přínos pro každodenní praxi

Kurz na míru

Základní info

Praktické dovednosti v oblasti týmové spolupráce a jednotlivých vývojových fází tvorby funkčního týmu

Aplikovatelnost praktických zkušeností do praxe, pracovního procesu účastníka

Osobní poznání jednotlivých členů kolektivu, pozitivní atmosféra, důvěra v sebe a ostatní

Poznání a překonání individuálních hranic, lepší poznání sebe sama

Přínos pro každodenní praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.