Outdoorový program Cesta do hlubin

Základní info

* Cíl:
Posílení týmové práce a osobní rozvoj formou společně sdíleného zátěžového prožitku.

* Obsah:
Účastníci jsou vystaveni zátěžové situaci s následným zpracováním prožitků. Během zátěže i v reflexi je podporováno týmové sebeuvědomění a sebeurčení se zaměřením na cílený rozvoj manažerských kompetencí.
Nosným programem je hlubinný outdoor, který probíhá formou průchodu krápníkovou jeskyní. Tento typ programu má všechny prvky horolezeckého outdooru. Zážitek je umocněn menší orientací (viditelnost), větší náročností podmínek (vlhkost, chlad) a větší nezbytností spoléhat se na druhé.
Obtížnost se určuje v horolezeckých stupních a lze si vybrat i velmi náročnou trasu. Výběr provede zkušený speleologický vůdce den před akcí na základě seznámení se s účastníky. Po celou dobu akce je přítomný zdravotník a psycholog.

* Program:
V rámci setkání absolvují účastníci instruktážní školení o používání speleologické výstroje, rovněž jsou seznámeni se základy speleoalpinismu. Podle počtu účastníků jsou vytvořeny 2 - 3 skupiny (každá po max. 10 členech). Program zahrnuje pozemní přesun k jeskynním komplexům, sestup a průchod jeskyním systémem cestou různé obtížnosti.

Varianty:
Lokalita Jeseník:
zhruba pětihodinový program zahrnuje sestup do jeskynního komplexu Na Pomezí. Fyzicky náročný program je možné vyvážit relaxačními lázeňskými aktivitami a balneoterapií.

Lokalita Moravský kras:
pěti až šestihodinový program, jehož součástí je sestup do druhého nejdelšího jeskynního systému v ČR Rudické propadání - Býčí skála (12 km) a na dno nejhlubší suché propasti v ČR Rudické propasti (-153 m). To vše v přirozeném propasťovitém jeskynním systému, protékaného divokými vodami Jedovnického potoka a za pomoci visutých žebřů a lanových traverzů.

Doba konání:
2,5 dne (při víkendovém outdooru je vhodný začátek v pátek v odpoledne a konec v neděli v odpoledne).
Volitelný doplňkový program

Let balónem
Po cestě do hlubin je možno se vydat opačným směrem - do výšek a výšin. Protože je však nutné se na tuto možnost připravit předem, je třeba volbu nahlásit nejméně 14 dní před uskutečněním outdooru. Let balónem se uskutečňuje v brzkých ranních hodinách, kdy je nejpříhodnější doba pro vzlet.

Outdoorový program Cesta do hlubin

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.