MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA - 5 denní

Kurz na míru

Základní info

Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Obsah:
Výklad základních celních předpisů EU a ČR
* Uvedení do problematiky celních předpisů:
* Účel
* Základní celní předpisy
* Základní pojmy
* Původ zboží
* Celní hodnota
* Pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
* Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
* Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:
* Vstup zboží na celní území Společenství
* Předložení zboží k celnímu řízení
* Souhrnná celní prohlášení
* Dočasné uskladnění zboží
* Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány
* Celní režimy
* Propuštění zboží do celního režimu
* Formy celních prohlášení
* Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy
* Doklady nutné k celnímu řízení
* Zjednodušené postupy v celním řízení
* Celní dluh:
* Vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
* Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
* Zajištění celního dluhu
* Celní přestupky a celní delikty:
* Skutkové podstaty
* Sankce
* Celní sazebník integrovaný do TARIC CZ
Výklad pravidel uvádění údajů (vyplňování) celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy a PRAKTICKÝ NÁCVIK vyplňování na modelových obchodních případech

MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA - 5 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.