DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH

 • Lektor

 • Popis
  FITŘÍKOVÁ Dagmar Ing.
 • Místo konání

 • Region:
  Olomoucký kraj
 • Adresa:
  Palác Bohemia, Kollárovo nám., Olomouc

Popis kurzu DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH

Určeno pro: daňové a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Obsah přednášky: seminář bude zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na změny provedené v rámci daňového balíčku s odloženou účinností, sazbovou novelu, která je součástí novely zákona o evidenci tržeb a na implementaci směrnice zavádějící prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes. Součástí výkladu bude i aktuální problematika uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu.

 • aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU • aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2019
 • opatření pro obchodování v rámci EU v roce 2020 • konsignační sklady • řetězové obchody • podmínky pro osvobození • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu
 • sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019 • přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %) v roce 2020
 • finanční leasing • změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 ve vazbě na judikaturu SDEU
 • pravidla pro nakládání s poukazy • jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi • stravenky jako poukaz
 • daňové doklady a související problematika • povinnost doručit daňový doklad • souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi • nový způsob výpočtu DPH • zaokrouhlení daně • přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy
 • nedobytné pohledávky • specifická pravidla v případě reorganizace • přerušení lhůty pro opravu • rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek • uvádění oprav v DAP k DPH
 • nárok na odpočet daně • lhůty • výše nároku • korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti • upozornění na časté chyby • změny v roce 2020
 • dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně • časté chyby a možnosti jejich řešení • upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení
 • kontrolní hlášení • aktuální problematika • pokuty a jak jim předcházet • formát XML – změny v roce 2019 • neúčinné podání a jeho důsledky
 • sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019 • změna zdaňovacího období v roce 2020
 • diskuze • odpovědi na dotazy
Objednat účast na kurzu - DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.