Úspěšný business NETWORKING

Základní info

Abyste získali významné zakázky, musíte být jedineční a vždy na správném místě.
Trh je dnes ve většině oborů rozdělen, konkurence vyšší a zákazníci jsou otráveni tuctovým chováním obchodníků. Většina nových obchodníků buď bezmyšlenkovitě kopíruje kolegy, nebo se naučí obecně známé techniky z kurzů a knih.

URČENO
Obchodním manažerům, obchodníkům a podnikatelům v jakémkoliv oboru a obchodním stylu.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

 • pochopíte principy obchodního stylu business networking
 • získáte přehled o vybraných originálních prodejních metodách
 • naučíte se efektivně vytěžit informace a stávající kontakty
 • natrénujete nové styly, které vedou k originalitě

OBSAH

Business networking

 • vztahy a kontakty přinášejí obchodní zakázky
 • principy, výhody/nevýhody, tipy pro business networking
 • pravidla chování nutná k úspěchu
 • nebýt tuctový – viditelné odlišení vyšší úrovní
 • zda a jak užívat (ne)komerční nástroje business networking
 • hledání významných kontaktů a možných zákazníků – „otevírání zavřených dveří“
 • efektivní práce s informacemi, zdroji a kontakty
 • trénink speciálních dovedností pro působení v business networking stylu
 • tvorba vlastního prostředí, kde platí vaše pravidla
 • nástroje pro business networking

Originální prodejní techniky

 • rozbor originálních prodejních technik od autora kurzu
 • trénink technik pro:

-        obcházení běžného stylu: small talk – získání potřeby – nabídka

-        těžko odhalitelné prodejní techniky, které odlišují od průměrného obchodníka

-        navazování vztahu a získávání důvěry

-        předání informace, aniž by se klient „zavíral“

-        pochopení tvorby a upevňování vztahů

-        čtení klienta a manipulativní techniky

-        tipy z praxe k prodejním technikám

POPIS
Největší šanci na zajímavé zakázky dává budování kvalitních a významných vztahů. Ty přináší důvěru, otevřenost a poskytují prostor pro úspěšnou spolupráci a následné doporučení.

Þ    Nenabízejte se. Nechte se doporučit, představit nebo pozvat.

Þ    Získejte náskok svou přizpůsobivostí a významnými vztahy.

Þ    Staňte se Panem obchodníkem / Paní obchodnicí.

Þ    Tvořte si vlastní prostředí, kam se nedostane konkurence.

Þ    Šetřete síly, a přesto vydělávejte.

LEKTOR
Ing. Jan Korbel – lektor, trenér a konzultant v oboru Organisation development, facilitátor synergogických programů a výkonný ředitel společnosti Grid International CZ, s.r.o. Je autorem několika speciálních programů v oboru prodejních dovedností, vedení lidí a financí. Má mnohaletou lektorskou, obchodní a manažerskou  praxi. 

 

Úspěšný business NETWORKING

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.