Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE 2020 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím – online kurz

Základní info

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod).
Cílem semináře je přinést účastníkům:
  • vydefinovat souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a správné uplatňování daňových a celních aspektů dodádávek zboží
  • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku
Obsah:
Základní náležitosti smluv v zahraničním obchodě (zejména v kupních smlouvách), se zaměřením na:
  • možné formy vyjádření podmínek dodání ve smlouvách
  • dodací podmínky po změnách v roce 2020
  • termín dodání
  • apod.
Vliv smluvních ujednání na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
  • při vnitrounijním obchodu se zbožím – vliv na identifikaci místa zdanitelného plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu EU od DPH apod. po změnách v DPH v roce 2020
  • při dovozu a vývozu zboží – vliv na stanovení celní hodnoty a základ DPH při dovozu, vliv na identifikaci místa plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození vývozu od DPH apod.

Praktické příklady obchodních operací
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
 
Pro účastníky semináře je připraven materiál (powerpointová prezentace), který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

 

UPOZORNĚNÍ:


Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu. Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE 2020 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím – online kurz

Vybraný termín:

30.3.2020  Jihomoravský kraj

Cena
818 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.