Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce 2020

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je definovat souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a ukázat vám, jak správně uplatňovat daňové a celní aspekty při dodávkách zboží.
Získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku.

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsah kurzu

Základní náležitosti smluv v zahraničním obchodě (zejména v kupních smlouvách):
• identifikace smluvního partnera (DIČ apod.),
• možné formy vyjádření podmínek dodání ve smlouvách,
• termín dodání a další náležitosti.

Vliv smluvních ujednání na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
• při vnitrounijním obchodu se zbožím – vliv na identifikaci místa zdanitelného plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu EU od DPH apod.,
• při dovozu a vývozu zboží – vliv na stanovení celní hodnoty a základ DPH při dovozu, vliv na identifikaci místa plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození vývozu od DPH apod.

Konkrétní příklady obchodních operací z praxe.

Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce 2020

Vybraný termín:

13.7.2020  Praha

Cena
2290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.