Riadenie vzťahov so zákazníkmi

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri, pracovníci marketingových útvarov, predajcovia.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci

* vedieť ako pripraviť firmu na zavedenie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi a ako pri tom postupovať,
* ako lepšie spoznať svojich zákazníkov a budovať s nimi dlhodobé ziskové vzťahy,
* ako vytvoriť profil zákazníka a rozvojový plán obchodu pre zákazníka,
* ako zlepšiť plánovanie interných zdrojov predaja a samotného predaja,
* ako odmerať výkonnosť zavedeného systému.


Obsah

* Prínosy systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi pre podnik.
* Prehľadná schéma a vysvetlenie životného cyklu vzťahov podnik – zákazník a investície do vzťahov dodávateľ – zákazník.
* Prínosy a riziká systému na riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.
* Fázy rozvoja manažmentu kľúčových zákazníkov.
* Praktické tipy, ako budovať silné obchodné vzťahy s kľúčovými zákazníkmi.

Čo skutočne viete o svojich zákazníkoch

* Praktické návody, ako posúdiť atraktivitu a ohodnotiť potenciál svojich zákazníkov.
* Názorný príklad na hodnotenie kvality a atmosféry súčasných obchodných vzťahov so zákazníkmi.
* Hodnotenie kontraktov a postup vytvorenia profilu ideálneho zákazníka.
* Analýza portfólia zákazníkov.
* postup na sledovanie rentability zákazníkov.

Ako pripraviť firmu na uplatnenie CRM

* 16 pravidiel k dosiahnutiu úspechu v CRM.
* Návod, ako vytvoriť plán obchodného pokrytia.
* Plánovanie interných zdrojov predaja a CRM.
* Odporúčania, ako zlepšiť prognózovanie predaja.
* Zákaznícke tímy ako základný prvok CRM.

Aplikácia CRM v podmienkach COOP, a.s.

* Praktické postupy na vytvorenie profilu zákazníka a tvorbu rozvojového plánu obchodu pre zákazníka, doplnené prehľadnými tabuľkami.

Náklady a meranie výkonnosti CRM

* Reporting a vyhodnotenie efektivity obchodných príležitostí a ďalších ukazovateľov.


Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.


Dĺžka trvania
2 - 3 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, skupinová práca.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
6350 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.