Profesionální obchodník

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Pochopit postup v jednotlivých etapách obchodního jednání, osvojit si účinnou, praktickou a konkrétní metodu prodeje, naučit se klást otázky, argumentovat, odpovídat na obvyklé námitky a uzavírat obchodní jednání.

Obsah:
Psychologie prodeje
Osobní prodej - jeho formy, komunikační dovednosti, základy typologie zákazníků
Efektivní prodej - od marketingu k prodeji, řízení vztahů s klíčovými zákazníky, plánování předváděcích akcí a výstav
Jak zvýšit portfolio svých zákazníků, vytvoření vlastní prodejní politiky, zvýšení tržeb z prodeje
Analýza prodejního procesu a prodejního cyklu
Boj s konkurencí, přežití a rozkvět na trhu
Efektivní boj o přízeň zákazníka, jeho získání a udržení
Vedení prodejního rozhovoru - slovní a mimoslovní komunikace, ověřování porozumění zákazníkovi a řízení rozhovorů, odmítnutí, oceňování druhých, kladení otázek a správné vyhodnocení informace z jeho odpovědí, zvládání konfliktů a emocí, postupy usnadňující řešení krizových situací, zdolávání námitek a stížností zákazníka, dovednosti v obchodním jednání a vyjednávání
Prezentace firemních produktů - interaktivní formy výuky

Profesionální obchodník

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.