OBCHODNÍ SMLOUVY se zahraničními partnery

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem
* Kolize právních řádů
* Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
* Úprava zahraničně obchodních vztahů v obchodním zákoníku
* Vídeňská úmluva o mezinárodní kupní smlouvě
* Zásady pro uzavírání obchodních smluv v mezinárodním obchodě
* Všeobecné dodací podmínky (incoterms)
* Volba práva
* Aspekty evropského práva
* Procesní aspekty

OBCHODNÍ SMLOUVY se zahraničními partnery

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.