OBCHODNÍ KOMUNIKACE - 2 denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
obchodníky, pro něž je dobrá komunikace základem úspěchu.

Cíl:
* Získat know–how, jak správně komunikovat
* Vyzkoušet si praktické dovednosti pro obchodní komunikaci
* Ujasnit si možnosti způsobů jednání
* Posílit sebedůvěru a profesionalitu

Obsah:
Profesní role obchodníka
* Co se očekává a co se požaduje
* Jaký jsem já a jak mi role vyhovuje
* Sebedůvěra a sebevědomí, pokora v obchodní komunikaci
Komunikační dovednosti
* Navazování vztahu úcty a důvěry je základ pro další úspěch, jak na to?
* Správná volba slov, slova vhodná a nevhodná
* Naslouchání umožní správně reagovat
* Parafrázování zajistí oboustrannou dohodu
* Práce s hlasem – intonace, artikulace, paralingvistika
* Kladení otázek je postup pro zjištění potřeb zákazníka
* Námitka jako projev zájmu, nikoliv odmítnutí
* Pozitivní vyjadřování
* Nejčastější chyby při obchodní komunikaci
* Neefektivní komunikace
Vztahové strategie
* V různých situacích je třeba volit různé styly jednání, kdy který?
* Jak zvládat partnerský rovnocenný vztah a jaké komunikační způsoby představuje
* Jak zvládat agresivitu a nepoddat se
* Jak rozmluvit pasivního zákazníka
* Jak identifikovat manipulaci a co s ní
* Jaké typy klientů lze poznat a jaké komunikační strategie volit

Metody výuky:
Výklad v minimální míře, diskuze, praktická cvičení, testy, modelové situace.

OBCHODNÍ KOMUNIKACE - 2 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.