Kurzy na míru

Výpis školení a kurzů na míru

Výpis 201250 - chcete vidět všech 45292 kurzů zaregistrujte se
kurz je pro středně pokročilé studenty (úroveň B1 podle SERR) minimální délka kurzu je 8 vyučovacích hodin (45 minut)
kurz je pro středně pokročilé studenty (úroveň B1 podle SERR) minimální délka kurzu je 6 vyučovacích hodin (45 minut)
kurz je pro středně pokročilé studenty (úroveň B1 podle SERR) minimální délka kurzu je 6 vyučovacích hodin (45 minut)
lidskych zdrojů. Program obsahuje rozbor personalnich procesů, jejich navaznost na strategii fi rmy, efektivni využiti nastrojů HR. Klíčovými tématy…
zaměstnanců, možnosti stimulace mzdou, motivačni rozhovory, system zaměstnaneckych vyhod a benchmarking v ramci řizeni lidskych zdrojů. Klíčovými…
Cilem programu je osvojit si zasady efektivni komunikace, naučit se využivat jednotlive druhy komunikačnich strategii a možne způsoby odstraňovani…
Klíčové body Pochopení sebemotivace, uvědomování si vlastních potřeb. Pomoci účastníkům, aby si zmapovali hlavní osobní zátěžové činitele a…
Témata kurzu styly vyjednávání a jejich kombinace ve strategiích poznávání zájmů a zvládání emocí při vyjednávání vyjednávací triky a vyjednávání…
Trénink vám dodá zásadní znalosti a dovednosti pro praktické naplňování role manažera. Naučí vás pracovat se stanovováním nároků na práci…
Znáte základní postupy ve vyjednávání? Chcete se naučit komunikační taktiky a manévry používané při vyjednávání? Umíte se na náročné vyjednávání dobře…
Cílem tréninku je naučit se principům a postupům zvládnutí organizační krize, prakticky natrénovat způsoby interní a externí komunikace, které…
Cílem tréninku je posílit sebejistotu účastníků při prezentování. Během své prezentace před skupinou se naučí zvládat práci s publikem, zvládání…
 Zaměření: obsahem kurzu "Prezentační dovednosti" je  procvičování  prezentačních dovedností, jejich teoretické vymezení a praktický nácvik. Připravte…
Chcete umět lépe připravovat a vést porady, pro dosažení těchto efektů: identifikace a prevence problémů a konfliktů na pracovišti, úspora času a…
Chcete vhodně a efektivně komunikovat na  vertikální a horizontální úrovni? Komplexní a jednotné vzdělání vrcholového managementu je podmínkou podpory…
Staňte se opravdovými profesionály ve svém oboru. Odborné certifikace potvrzují získané znalosti a zvyšují pověst osoby i samotné organizace. V…
Nabízíme školení Google Apps pro uživatele i pro správce IT. V ceně všech školení Google Apps jsou materiály společnosti OKsystem. Přehled kurzů…
Motto: "Dnešní doba vyžaduje delegování pravomocí na nejnižší úroveň. Ten poslední člověk v poli zná potřeby Vašeho zákazníka lépe, a dovede na ně…
Motto: "Asi 2/3 plánovaných fůzí a akvizicí nedosáhne očekávaných výsledků. V 80% případů je na vině lidský faktor – rozdíly ve firemních kulturách…
Zkušenější manažeři jsou si vědomi většiny aspektů vztahu manažer - podřízený. Vědí, jak své podřízené efektivně řídit, motivovat, dát jim správnou…
Datové komunikace a SAN Problematice přenosu, ukládání a obnovy dat po haváriích věnuje HP pozornost samozřejmě i po stránce školení. Uvádíme stručný…
Strategie společnosti HP v oblasti operačního systému Linux zohledňuje skutečnost, že Linux je nejrychleji rostoucí operační systém na světě. Zcela…
Společnost HP Vám nabízí studijní plán OpenVMS System Administrator, který je navržen podle rolí a požadavků v IT oddělení organizace. Začíná vstupním…
Vytváří rámec pro rozvoj firmy směřující k výkonu a spokojenosti. Nabízíme přístup, jak vést lidi k samostatnosti a odpovědnosti, posilujeme…
Ukázka je zaměřená na ochutnávku toho, co můžete na kurzu získat a jak naši lektoři pracují. Vyzkoušíte si techniky, které lektoři využívají a…
Ukázka je zaměřená na ochutnávku toho, co můžete získat z výcviku a jak naši lektoři koučové pracují. Vyzkoušíte některý z nástrojů vedení lidí a…
Disciplína business analýzy je popsána ve dvojici sesterských kurzů Business analýza dle BABOK® a Business Analysis Foundation. V nich se mimo jiné…
Cílem tohoto kurzu je ukázat hodnoty, principy a praktiky agilního řízení projektů jakožto inovativního přístupu k řízení projektů zaměřených zejména…
Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s celým procesem řízení požadavků a změn softwarových aplikací. Kurz popisuje různé úrovně požadavků a způsoby…
Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Insurance Broker  se zaměřuje nejen na oblasti managementu, ale také na potřebné znalosti  a…
Master of Public Administration (MPA) – Public Management je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v…
Cílem kurzu je seznámit se základy standardní pekingské čínštiny, naučit se základní konverzační fráze a seznámit se s čínským písmem a kulturou.  …
Metody a nástroje identifikace rizik a nalezení slabých míst v procesech a systémech s cílem navrhnout opatření na jejich eliminaci nebo snížení…
Cíle osvojit si praktický návod k využití metody DOE - Design of Experiments ke zlepšování procesů a výrobků s využitím software MINITAB na…
Cíle osvojit si principy a praktické postupy hodnotové analýzy - zvyšování efektivity zabezpečením požadované funkce výrobku při nižších nákladech…
Přijďte na školení AutoCADu pro pokročilé uživatele a rozšiřte si znalosti kreslení rovinných výkresů. Školení je autorizované společností Autodesk.
Potřebujete vytvořit knihovnu bloků v AutoCADu? Přijďte na školení a naučte se vytvářet dynamické bloky. Školení AutoCADu je autorizované společností…
Potřebujete prohlížet, tisknout a exportovat výkresy z AutoCADu? Přijďte na školení AutoCAD tisk a publikování.
***Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace NSK*** Zájemci se mohou účastnit veřejného kurzu (denní nebo odpolední,  max. 6 osob/skupinu, aktuální…
Cílem tohoto kurzu je vybavit posluchače znalostmi potřebnými pro administrativní práci v běžné praxi, a to jak na elektronickém psacím stroji, tak na…
Akreditace MŠMT ČR (kurz lze absolvovat také jako školení, bez závěrečných zkoušek). Zakončení: závěrečný test (možnost opravného termínu, nejsou…
Manažer je zaměstnanec, který zodpovídá za provoz firem a organizací. Jeho pracovní náplň může být rozdílná a na různých řídících úrovních, ale vždy…
Pracujete s týmem a nevíte, co ještě více udělat pro motivaci vašich kolegů? Jak je lépe motivovat? Navíc k tomu ještě v týmu skřípe předávání…
Součástí manažerské práce je také naučit se správně delegovat práci na své kolegy v týmu. Delegování je jedna z klíčových aktivit manažera. Správné…
Nabízíme autorizovaná školení VMware v oblastech: vSphere, vRealize, Horizon, NSX, vCenter, ThinApp, Mirage, vSan, vCloud, AirWatch. Školicí středisko…
Arrow ECS nabízí autorizovaná školení F5 Networks v oblasti: BIG-IP. Jsme největším certifikovaným školicím střediskem F5 Networks v České Republice a…
Nabízíme širokou škálu školení z oblasti bezpečnosti – Junos Security i z oblasti networkingu – switching, routing. Školení jsou určena pro IT…
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
Proces, ve kterém manažer přes přímou diskuzi, přes cílené, otevřené dotazy a řízené a kontrolované aktivity pomáhá spolupracovníkovi lépe řešit…
Metoda Assessment-Center je postup pro zhodnocení potenciálu, při kterém několik školených pozorovatelů pozoruje a hodnotí v simulovaných situacích…