ZPĚTNÉ VAZBY V ROZHODOVÁNÍ TOP MANAGEMENTU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    121626

Popis kurzu na míru ZPĚTNÉ VAZBY V ROZHODOVÁNÍ TOP MANAGEMENTU

Každý manager na své úrovni zvýší svou kvalifikaci a možnost osobního zlepšení.

Cíl:
naučit se využívat nástroje zpětné vazby v praxi a seznámit se s náročností jejich konstrukce a praktickými dopady při jejich využití. Doporučit hodnoty, odvozené z praxe, kterých mají jednotlivé nástroje dosáhnout.

Poslání:
management se naučí rozlišovat a používat zpětné vazby pro hodnocení své vlastní práce. Kurs je orientován na moderní zpětné vazby, odvozené od tržní úspěšnosti. (Tržní hodnota, tržní bonita, finanční analýza, hodnocení segmetnů trhu). Současně jsou doporučeny zpětné vazby nefinančního charakteru pro praktický management (time management, komunikační zpětné vazby atd. ...).

Program
pro top management spíše větších společností. V celodenním provedení jsou demonstrovány i praktické ukázky; v nejnutnějším případě lze program zkrátit i na půl dne s vynecháním praktických ukázek. Kurs ujasní top managementu jaké zpětné vazby by měl používat pro svou společnost. Konkrétně to je finanční analýza, rovnice bonity, hodnocení malých segmentů trhu a tržní hodnota podniku. Základním cílem je přesvědčit management, že podívat se občas na výsledovku je málo. V samostatné podobě nebyl tento kurs proveden, ale mnohokrát byl součástí kursů o finančním řízení jako samostatný modul. Popisy metod "Rovnice bonity" a "Hodnocení malých segmentů trhu" by měly vyjít jako samostatné články v Moderním řízení, pravděpodobně začátkem roku 2001.

Provedení:
1 den s praktickými příklady, půl dne pouze přednáška.

Další přínosy:
management se seznámí s ucelenou soustavou zpětných vazeb a s postavením finančních výkazů v této soustavě.

Obsah kursu:
Finanční analýza: finanční zdraví (rizikovost x efektivnost), finanční koeficienty, interpretace (sektorová analýza, časové řady), zdroje dat (reklasifikace účetních výkazů, sestavení finančních výkazů budoucnosti), - příklad: interpretace finančních koeficientů neznámé restaurace
1. Tržní (M.M.M.) bonita: popis metody, měsíční, roční a klouzavá bonita, časové řady firemní bonity,
2. Demonstrace: tabulka na výpočet bonity
3. Hodnocení segmentů/zákazníků: multikriteriální model, kategorizace dat, váhy kritérií, - demonstrace: tabulka na hodnocení segmentů/zákazníků
4. Tržní cena firmy: konstrukce plánu cashflow, diskontování volných zdrojů, diskontní faktor, délka diskontovaného období, perpetuita, čistá současná cena, tržní cena, interpretace tržní ceny

Termíny:
individuální domluva