Zákoník práce a zákon o mzdě v podnikové praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    4101

Popis kurzu na míru Zákoník práce a zákon o mzdě v podnikové praxi

· Základní principy pracovního práva (rovnost, zákaz diskriminace, ochrana osobnosti, zásada stejné mzdy za stejnou práci) a jejich promítnutí do personální práce,
· rozlišování mzdových a nemzdových plnění po novele zák. o mzdě, způsob stanovení mzdy,
· právo zaměstnanců na informace ze strany zaměstnavatele, zastupování zaměstnanců a postavení odborů,
· vznik, změny a skončení pracovního poměru s důrazem na vybrané problémové otázky (obsah pracovních smluv, konkurenční doložky, sjednání vysílání na pracovní cestu, postup při informování zaměstnanců o některých prac. podmínkách, uplatňování některých výpovědních důvodů, zákazy výpovědi, hromadné propouštění, odstupné, zvláštnosti u vedoucích zaměstnanců, jmenovaných do funkcí aj.),
· pracovní doba, její rozvržení a evidence, přestávky v práci a jiné doby odpočinku, práce přesčas a v noci a pracovní pohotovost - upozornění na problémy,
· mzdové souvislosti pracovní doby - mzda za práci přesčas, ve svátek, v noci, ve ztíženém a zdraví škodlivém prac. prostředí, při převedení na jinou práci, odměna za prac. pohotovost,
· dovolená a překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele,
· zvyšování a prohlubování kvalifikace,
· stručně o některých zásadních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nových prováděcích předpisů,
· splatnost a výplata mzdy,
· ochrana osobních údajů a její uplatnění v personální agendě
· příprava další významné novely zákoníku práce.

Podnikové semináře doporučuji konat v rozsahu alespoň 5 – 7 hodin.
Fakturovaná cena je 3.000 Kč/1 hodina + eventuelní cestovní náhrady.