Základy marketingu pro úspěšné podnikání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    903565

Popis kurzu na míru Základy marketingu pro úspěšné podnikání

cílem je získat základní představu o marketingové filozofii, vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového přístupu ve firmě pro úspěšné působení firmy na trhu,aplikovat nabyté znalosti do každodenní praxe, rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu, být aktivním článkem marketingově řízené firmy