Základy finančního řízení pro nefinanční manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  505864

Popis kurzu na míru Základy finančního řízení pro nefinanční manažery

Cílová skupina: podniková sféra, střední a nižší management nefinančních specializací

Popis kurzu: Kurz by měl přehlednou formou uvést podnikové manažery z nefinančních oborů do základních znalostí práce s finančními výkazy společnosti a poukázat na možné nástroje finančního řízení.

Lektor: Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.

Tento kurz se skládá ze 2 modulů. 1. modul - 3 denní, 2. modul - 2 denní. Na přání klienta je možné absolvovat pouze jeden z těchto dvou modulů.

1. modul:

 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vyjazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
  • Příprava a způsob sestavení rozvahy
  • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
  • Rozvaha a hospodážský výsledek podniku
  • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku - výkaz zisků a ztrát
  • Výnosy (tržby) společnosti - jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
  • Náklady společnosti - klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů a způsob vykazování
  • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
  • Způsob sestavení výsledovky
  • Rozvahové a výsledkové operace - srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
  • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
  • Způsob sestavení výkazu
  • Metody přípravy výkazu Cash Flow
 • Vypovídající schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní manažerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)

Poznámka: Tento modul je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku, kteří chtějí pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování a řízení.

2. modul:

 • Cíle a úloha finanční analýzy - význam finanční analýzy jako nástroje řízení podniku
 • Zdroje informací pro finanční analýzu - finanční výkazy a jejich vypovídací schopnosti
 • Technická a fundamentální finanční analýza, externí a interní finanční analýza
 • Finanční zdraví podniku a jeho posuzování
 • Odlišnosti finančních výkazů podniků dle typů jejich činností
 • Vertikální a horizontální finanční analýza - srovnatelnost údajů v časových řadách a s jinými podniky
 • Analýza ukazatelů
  • Ukazatele rentability
  • Ukazatele aktivity a likvidity
  • Ukazatele zadluženosti a finanční struktury
 • Soustavy poměrových ukazatelů
 • Vypovídající schopnsot finanční analýzy a nejčastější omyly ve finanční analýze
 • Další možnosti využití finanční analýzy v praxi (plánování, investiční rozhodování, controlling)

Poznámka: Modul navazuje na předchozí modul a je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku, kteří se chtějí seznámit s výhodami finanční analýzy a způsobem využití jejích závěrů pro svou práci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace